React.js: 14 công cụ & tài nguyên dành cho lập trình web (Phần 1)

Ngoc Huynh

Tài liệu React.js chính thức từ Facebook

Facebook mang đến cho lập trình viên một bộ tài liệu chi tiết về các khái niệm chính của React. Bên cạnh tài liệu, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều hướng dẫn cụ thể về cách xây dựng một tic-tac-toe game tương tác bằng React, và một forum thảo luận dành cho lập trình viên React. Vì tài liệu này là nguồn mở, nên bạn có thể edit chúng nếu bạn muốn.

React.js Github repo

Trong React Github repo, bạn có thể xem mã nguồn của React bất cứ khi nào bạn cần. Nếu bạn muốn liên tục cập nhật với hiện trạng phát triến hiện nay của công cụ, bạn cũng có thể nhìn vào phần issues, milestones, và latest pull requests. Nếu bạn gặp vấn đề gì đó với React, bạn cũng có thể nghiên cứu Trouble Shooting Guide một chút.

Hello World starter code

Nếu muốn dùng thử nhanh React, bạn có thể bắt đầu với demo “Hello World” tương tác này trên Codepen. Nó bao gồm tất cả các tất cả các tài nguyên cần thiết và cả starter code nữa. Với sự ra đời của Babel, bạn có thể dùng cả ECMAScript 6 và JSX syntax. Chỉ việc fork pen này, và bạn có thể làm việc thẳng một mạch mà không cần phải tự set up cả môi trường.

React Starter Kit

React Starter Kit là isomorphic web app boilerplate được xây dựng từ Node.js, Express, GraphQL, React, và các công cụ phát triển web tiện ích khác, như Webpack, Babel, và Browsersync. Nó cung cấp cho bạn cùng một nền tảng công nghệ dùng cho frontend stack Facebook và cho phép bạn nhảy ngay vào lập trình React full-stack mà không phải gặp quá nhiều rắc rối.

ReactCSS

ReactCSS giúp bạn có thể thêm style CSS nội dòng trong JavaScript. ReactCSS có hỗ trợ cho React, Redux, React Native (framework để xây dựng native mobile apps bằng cách sử dụng React), autoprefixing, hover, pseudo-elements, và media queries. Bạn có thể nhanh chóng cài đặt nó bằng npm.

React JSFiddle integration (có và không có JSX)

Đây là sân chơi rất trực tuyến hay nếu bạn muốn thực hành với React. React JSFiddle integration được host trên JSFiddle, và có hai phiên bản: one with JSX và one without JSX, hãy chọn phiên bản nào phù hợp với bạn.

React style guide generator

Bạn có thể nhanh chóng tạo style guide cho dự án React của mình với React style guide generator dễ sử dụng này. Bạn chỉ việc thêm một chút tài liệu vào file, và generator sẽ lo hết toàn bộ. Công cụ đi kèm readme file chi tiết.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.hongkiat.com