React dành cho người mới bắt đầu

Giới thiệu

Bài viết này giới thiệu về các khái niệm tổng quát về React mà tôi đã tìm hiểu và tham khảo ở internet , nhằm mục đích giúp những người bắt đầu tìm hiểu về React .

 1. React làm việc tốt với vai trò là View Layer
  React không giống với các MVC framework hay với các framework javascript mà các bạn biết từ trước đây.Đơn giản ,nó là thư viện giúp người dùng thực hiện việc tạo ra các View dễ dàng hơn.
 2. Xây dựng component trong ứng dụng với qui mô nhỏ
  Với các developer thì việc chia nhỏ các class ,module là dễ dàng hơn để hiểu, kiểm tra, bảo trì, và điều này cũng đúng của component trong React.Tất nhiên, kích thước chính xác sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau (bao gồm sở thích cá nhân của bạn!).Ví dụ:

3. Function Component

Có 2 các để viết các function cho component, 1 là viết theo React.createClass()

và cách thứ 2 là viết theo định dạng ES6

React 0.14 đã giới thiệu 1 cấu trúc mới cho các component

4. sử dụng propTypes

Tham gia ngay sự kiện Machine Learning - Công nghệ của Tương lai!
Tham gia ngay sự kiện Machine Learning – Công nghệ của Tương lai!

propTypes giúp các developer dễ dàng tạo thêm các component an toàn, và trông nó sẽ ntn:

 1. 1 số ích lợi của việc sử dụng propTypes:
  • Có thê dễ dàng bắt đc lỗi 1 cách đơn giản
  • Nếu bạn sử dụng attribute isRequired ,sẽ ko cần phải thực hiện việc check undeined hoặc null trong code
  • 5. Thực hiện unit test cho React
  • Đúc kết từ nhiều tài liệu thì tôi nhận thấy có 3 cách thực hiện unit tests cho các component:
  • Render logic
   Ví dụ với việc hiển thị 1 ảnh hoặc với loading icon, ta thực hiện như sau:

thì ta sẽ thực hiện thao tác test như sau :

Biến đổi các Prop

Tương tác với người dùng

Tất nhiên, các component không chỉ để trưng bày, chúng cũng được dùng để tương tác:

Dưới đây là cách yêu thích của tôi để test :

ITZone via Viblo

 

Chia sẻ bài viết ngay