Rails web framework xóa bỏ jQuery

Ngoc Huynh

Những nhà tạo ra Ruby on Rails – Framework phát triển web đã được hơn 12 năm tuổi, đã quyết định xóa bỏ thư viện nổi tiếng của JavaScript là jQuery khỏi Rails stack mặc định, thay vào đó sẽ là Ruby gem – sử dụng vanilla JavaScript (JS thuần, không dùng framework).

Do đó, jQuery sẽ không còn là Rails dependency nữa. Gem – vừa được nhắc ở trên có tên gọi là rails-ujs, đã được tạo ra bởi nhà phát triển Dangyi Liu và đã được giới thiệu tại sự kiện Google Summer of Code.

Ông David Heinemeier – Nhà sáng lập của Rails cho biết jQuery hoàn toàn không quan trọng đối với Rails như mọi người vẫn tưởng. “jQuery đã được sử dụng để chuẩn bị cho sự khác nhau giữa các trình duyệt mà đã không còn tồn tại ở bất cứ đâu. Rails-ujs chỉ sử dụng JavaScript thuần đối với các tính năng gắn liền trong Rails”.

Rails có một số tính năng, chẳng hạn như data-confirm (được dùng để yêu cầu người dùng xác nhận một hành động trước khi họ hoàn thành hành động đó), cũng sử dụng JavaScript. Môt pull request được thực hiện trong GitHub để xóa bỏ jquery-rails khỏi các ứng dụng mới và cung cấp rails-ujs thông qua Action View.

Nhiều năm qua, jQuery đã là một yếu tố chính của phát triển web, xử lý các nhiệm vụ như HTML, document traversal và manipulation, và event handling. Và hiện nay có khoảng 96,4% website sử dụng thư viện này.

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/