Python: Mẹo và Thủ thuật

Tram Ho

Trong bài viết lần này, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số tips & tricks trong Python. Hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người khi làm việc với Python

 1. Chia phần tử list, dict, set thành từng dòng riêng biệt
 • Để dễ dàng hình dùng ra cách sử dụng và lợi ích của tip này, mình có đoạn code sau:

 • Bất cứ khi nào bạn thay đổi list names này, sẽ rất khó để phát hiện ra bạn đã thay đổi những gì khi sử dụng git diff. Bởi vì hầu hết các hệ thống Version Control System phát hiện sử thay đổi dựa vào từng dòng code. Để khắc phục yếu điểm này, thay vì viết trên một dòng thì chia thành nhiều dòng, cụ thể như sau:

 • Khi viết như này, dùng git diff bạn có thể dễ dàng phát hiện ra đã thêm, xóa hoặc sửa đổi phần tử nào trong list names. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng lại đem tới nhiều lợi ích, giúp mọi người trong team dễ dàng review code của bạn hơn.
 1. Sử dụng dấu phẩy ở sau phần tử cuối cùng
 • Đây là một tip hữu ích trong việc thêm, sửa hoặc xóa một phần tử trong list, dict, hoặc set. Cụ thể như sau, mình có đoạn code:

 • Nếu bạn thêm một phần tử nữa là ‘Dung’, vào list names, bạn sẽ phải edit 2 dòng code:

 • Điều này sẽ khiến việc sử dụng git diff để phát hiện sự thay đổi trong code trở nên khó khăn, liệu rằng có phải ai đó đã thêm một phần tử, hay là đã sửa một phần tử trong list. Để khắc phục điều này, đó là thêm dấu phẩy vào sau phần tử cuối cùng trong list, dict hoặc set:

 1. Comprehensions tricks
 • Sử dụng với list:

 • Sử dụng với set:

 • Sử dụng với dict:

 1. Sự dụng thư viên UUID
 • Nếu bạn cần generate uuid, có thể sử dụng thư viện uuid, thư viện này sẽ tạo ra 1 chuỗi ngẫu nhiên 128bit và là duy nhất. Thực tế, sẽ có khoảng 2¹²² chuỗi uuid được sinh ra từ thư viện này, cách sử dụng như sau:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo