Python sẽ thay thế JavaScript trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất 2020?

Tram Ho

JavaScript và Python là hai trong số các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Trên thực tế, JavaScript không được phát triển dựa từ Java, JavaScript chỉ dựa trên các cách đặt tên của Java. Nhưng bây giờ Python đang cạnh tranh gay gắt trên mọi phương diện. Python đã tăng nhanh mức độ phổ biến đến mức bây giờ nó là ngôn ngữ lập trình phát triển nhanh nhất. Vì vậy, bây giờ câu hỏi là Python sẽ thay thế JavaScript trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất vào năm 2020?

Theo kết quả khảo sát của StackOverflow 2019, JavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất, được sử dụng bởi 69,7% các developer chuyên nghiệp. Và nó liên tục đứng đầu trong bảy năm liên tiếp.

JavaScript là ngôn ngữ lập trình high level, phổ biến nhất là ở dạng ngôn ngữ kịch bản cho các trang Web. JavaScript chủ yếu được sử dụng để phát triển front-end. JavaScript có độc quyền nhờ được tích hợp vào trình duyệt web. JavaScript được sử dụng cả ở phía client và server. Ngoài ra, các Web framework được sử dụng phổ biến nhất là jQuery, Angular.js và React.js, đều sử dụng JavaScript.

Python là ngôn ngữ lập trình đa mục đích, có nhiều cách sử dụng khác nhau, từ các ứng dụng web đến phân tích dữ liệu. Điều này có nghĩa là Python có thể được nhìn thấy trong các trang web phức tạp như YouTube hoặc Instagram, trong các dự án điện toán đám mây như OpenStack, trong Machine Learning, v.v. (về cơ bản ở mọi nơi!)

Python là ngôn ngữ lập trình phát triển nhanh nhất hiện nay theo kết quả khảo sát của StackOverflow 2019. Điều này được thể hiện rõ hơn bằng biểu đồ Google Trends cho thấy sự tăng trưởng của Python so với JavaScript trong 5 năm qua. Python đã ghi nhận sự quan tâm tìm kiếm vượt lên so với JavaScript lần đầu tiên vào khoảng tháng 11 năm 2017 và nó đã luôn vị trí dẫn đầu kể từ đó.

Mặc dù JavaScript hiện là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất, Python có thể sớm vượt qua dựa trên tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc của nó. Vì vậy, hoàn toàn khả năng Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất vào năm 2020.

Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ ảnh hưởng đến sự phổ biến tương đối của hai ngôn ngữ này và không nói lên ngôn ngữ nào trong số chúng là ngôn ngữ tốt hơn. Sự lựa chọn đó là hoàn toàn chủ quan theo cá nhân/ nhóm dự án sử dụng và có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như yêu cầu của dự án, khả năng mở rộng và mức độ dễ học.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Techtalk