Thông báo đẩy Android cùng với tin nhắn đám mây Firebase

Tram Ho

Firebase Cloud Messaging (FCM) là một giải pháp nhắn tin đa nền tảng của Google cho phép gửi tin nhắn một cách tin cậy và miễn phí.

Với việc sử dụng FCM, ta có thể gửi notification message đến cho client app lên đến 4KB.

Firebase Push Notification hoạt động như thế nào ?


Việc thực thi FCM bao gồm hai thành phần chính để gửi và nhận:

  • Một môi trường tin cậy như Cloud Function của Firebase hoặc một app server để build, target và send messages.
  • Client app iOS, Android hoặc web (JavaScript) nhận tin nhắn qua dịch vụ transport dành riêng cho từng nền tảng tương ứng.

Tích hợp FCM vào Android Project

Bước 1: Truy cập trang Firebase Console

Bước 2: Tiến hành tạo một Project nếu bạn chưa có.

Bước 3: Chọn nền tảng để bắt đầu.

Bước 4: Nhập package name của Project và mã SHA-1.

Để lấy mã SHA-1 bạn hãy vào Android Studio -> Chọn tab Gradle ở thanh bên phải -> Chọn app modules -> Tasks -> Android -> signing report

Bước 5: Tải file google-services.json và đặt nó vào trong module app.

Bước 6: Tích hợp Firebase SDK

  • Thêm vào file build.gradle Project:

  • Thêm vào file build.gradle Module App:

  • Tiến hành Sync Project bằng cách click Sync now ở Android Studio

Bước 7: Tạo một Service kế thừa từ FirebaseMessagingService để xử lý việc nhận message từ Firebase

Bước 8: Thêm vào file AndroidManifest.xml

Gửi Push Notification sử dụng Firebase Console

Bước 1: Vào Firebase Console và chọn Project đã tạo.

Bước 2: Chọn Cloud Messaging ở Left Menu.

Bước 3: Click chọn New notification.

Bước 4: Nhập thông tin của notification và tiến hành gửi.

Bước 5: Check thành quả trên device.

Tham khảo

Mời các bạn tham khảo thêm tại:

https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging

https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android/client

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo