PurpleJS kết hợp lập trình Java và JavaScript

Ngoc Huynh

Framework mới này cho phép các lập trình viên viết các ứng dụng bằng JavaScript và chạy trên JVM bằng cách sử dụng Java như là runtime.

Bằng việc kết hợp Java và JavaScript, PurpleJS đang nổi lên như là một framework dùng để chạy các ứng dụng phía server của JavaScript mà không cần mô hình lập trình bất đồng bộ Node.js phức tạp.

Đối với JVM (Java Virtual Machine), PurpleJS mã nguồn mở có thể được sử dụng khi các lập trình viên muốn xây dựng các ứng dụng đa luồng (multithreaded) bằng JavaScript. Framework này cho phép các lập trình viên chạy cùng code trong trình duyệt và trên máy chủ, và các lập trình viên có thể sử dụng JavaScript trong khi đang làm việc với các dự án Java hiện có.

“PurpleJS là một framework đơn giản để tạo ra các ứng dụng web hiệu suất cao mà không cần phải bỏ JavaScript,” ông Sten Roger – Lập trình viên trưởng cho biết. Nhưng PurpleJS không phải là một sự thay thế đối với Node.js, nền tảng JavaScript phía server nổi tiếng. Chúng là những mô hình hoàn toàn khác biệt.

Các ứng dụng đã được tạo ra bằng cách sử dụng Gradle build system và Java SDK. Java đóng vai trò là runtime, nhưng việc lập trình được thực hiện bằng JavaScript. Các lập trình viên cũng có thể sử dụng PurpleJS Boot, một server đang vận hành Jetty HTTP server. “Rất dễ dàng để phát triển trong mô hình “dev” và bạn sẽ không cần restart máy chủ ngay khi bạn lập trình bằng JavaScript,” ông Sandvik cho hay.

APIs trong PurpleScript đang bắt đầu trở nên ổn định hơn. Theo ông Sandvik, cấu hình ứng dụng là một điều mà hiện đang thiếu và nên có trước phiên bản 1.0. Ngoài ra, sẽ cần nhiều thư viên hơn và ông cũng đang trong quá trình triển khai hỗ trợ dành cho CLIs được tạo ra bằng PurpleJS.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/