Các tuyến đường đa hình trong đường ray

Tram Ho

1. Tổng quan

Polymorphic URL helpers là các method cho giải pháp thông minh để đặt tên cho routes trong khi chúng được gọi đến chỉ bằng một instance của Active Record model. Chúng được sử dụng kết hợp với ActionController::Resources.

Các phương thức này hữu ích khi bạn muốn tạo URL hoặc đường dẫn đến RESTful resource mà không cần phải biết chính xác loại bản ghi được đề cập.

Trước khi phiên bản Rails 1.2 ra đời, routes được viết theo cách sau:

redirect_to :controller => "posts", :action => "show", :id => @post.id

Cần chỉ rõ controller, action, và tham số nếu có.

Trong ví dụ trên, sẽ redirect đến action show của PostsController với params

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo