Các hiệp hội đa hình trong Ruby on Rails

Tram Ho

Xin chào các bạn,
Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một giải pháp khá hay để xây dựng các quan hệ model trong lập trình Ruby on Rails.

Ví dụ

Giả sử ta đang có một bài toán về quan hệ bảng như sau: Table Product có nhiều Member. Và một Group cũng có nhiều Member.

Cách thường làm mà tôi nghĩ đa số trong chúng ta sẽ là thiết lập quan hệ belongs_to/has_many cho các cặp table Product has_many MemberGroup has_many Member.

Sau đấy thì Member và sẽ phải sinh ra 2 foreign key lần lượt cho ProductGroup.

Ta có thể thấy nếu áp dụng cách giải quyết trên, 2 foreign key vào Member=> okay.

Và nếu trong một ứng dụng có rất nhiều quan hệ như vậy với Member. Ví dụ Team, Country... thì số lượng khoá phụ phải sinh ra cũng kha khá. Điều này ảnh hưởng đến “tâm lý và niềm đam mê lập trình” của các lập trình viên một cách tiêu cực

Có cách nào để thiết lập quan hệ trong Ruby on Rails mà không phải sinh ra quá nhiều khoá phụ như này không?

Và phải pháp cho vấn đề này chính là Polymorphic Associations

Khái niệm về Polymorphic Associations trong Ruby on Rails

Về cơ bản, ta có thể hiểu như sau: Active Record Associations là một trong những tính năng quan trọng nhất của Rails. Polymorphic association là một phần của các associations này.

Chúng sinh ra để giải quyết các vấn đề về quan hệ N-N trong Rails với một tuyên bố: “với các polymorphic associations, một model có thể thuộc về nhiều hơn một model khác, trên một association duy nhất.”

Quay lại ví dụ ban đầu. Chúng ta hãy cùng xem khi sử dụng Polymorphic Associations, mọi thứ sẽ như thế nào!

Tạo model common association

Trong đó ta có ta_duty_id là id của Product hoặc Group tương ứng và ta_duty_type sẽ cho ta biết model nào đang liên hết với MemberAssistant

Migrate Data: rails db:migrate

Thiết lập model Assistant

/app/models/member_assistant.rb

Bằng cách làm cho MemberAssistant thuộc về ta_duty thay vì bất kỳ model khác, chúng tôi đã khai báo polymorphic association bằng từ khoá polymorphic: true . Lưu ý rằng chúng ta không có bất kỳ model /class ta_duty nào trong ứng dụng, ta_duty chỉ quan tâm đến polymorphic association.

/app/models/product.rb

Tương tự cho Group

Ta thấy rằng ProductGroup có nhiều MemberAssistant thông qua polymorphic association ta_duty. Như vậy, ta có thể thấy model MemberAssistant được liên kết với hai model ProductGroup thông qua chỉ thông qua 2 field là ta_duty_idta_duty_type.

Chúng ta sẽ dùng rails console để kiểm tra một chút nhé!

Như vậy là quan hệ Product has_many MemberAssistant đã được hình thành.

Quan hệ này cũng là quan hệ của Group, Team, Country với Member.

Và điều tôi muốn nói ở đây chính là chúng ta chỉ cần 2 field ở trong table MemberAssistant.

Kết luận

Túm lại, có 2 mục đích chính của việc sử dụng Polymorphic Associations là:

  • Giảm số lượng foreign_key
  • Với 1 bài toán nhiều vai trò, sẽ có 1 bảng trung gian. Nó giúp làm rõ vai trò của các bảng đến bảng trung gian.

Trên là một kỹ thuật theo mình là khá hay. Và mình đã chia sẽ đến các bạn, hy vọng các bạn sẽ áp dụng tốt.

Cảm ơn đã tham khảo!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo