Playlist một số hướng dẫn, demo trong iOS

Playlist liên tục cập nhật các video hướng dẫn, demo những kỹ thuật hỗ trợ lập trình app dành cho các dev iOS. Một số clip đã được IDE Academy trình bày gồm:

  • Parse JSON
  • Push notification và các trường hợp mở app từ chúng
  • View Container: cách đặt nhiều view controllers vào một màn hình
  • Autolayout cơ bản trong XCode 8

ITZone via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay