Playlist Kỹ thuật làm app Camera scan QR Code

QR Code là dạng mã vạch hai chiều (2D) có thể được đọc bởi một máy đọc mã vạch hay smartphone có chức năng chụp ảnh (camera) với ứng dụng chuyên biệt để quét mã vạch… QR code được sử dụng khá phổ biến trên thế giới và được ứng dụng nhiều nhất trong việc nhận diện thương hiệu hoặc danh tính cá nhân.

Techtalk gửi đến bạn clip đầu tiên trong bộ 6 CLIPS LÀM APP CAMERA để SCAN QR CODE VỚI SWIFT 3 của IDE Academy

Nguồn: Youtube IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay