Chọn và phát video trong Swift

Tram Ho

Đến với bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để ghi hoặc chọn một file video sử dụng một video picker controller và AVPlayer class, viết hoàn toàn bằng Swift 5.

Let’s pick some videos!

Trước hết bạn sẽ cần phải thêm một số thông tin vào file Info.plist của bạn, bởi vì bạn muốn truy cập một số dữ liệu cá nhân. Bạn cần biết: privacy là rất quan trọng. 🤫

Vì chúng ta sẽ không quay video silent chúng ta cũng phải thêm Privacy – Microphone Usage Description. 🎬

Lớp VideoPicker của chúng ta sẽ là 90% giống như lớp ImagePicker. Bạn có thể tạo một abstract class, bất cứ điều gì, tôi sẽ cho bạn thấy những mã cuối cùng, sau đó chúng ta có thể nói về sự khác biệt. 😅

Đó chỉ là một vài thay đổi nhỏ . Đầu tiên là mediaTypes thuộc tính, bạn có thể sử dụng “public.movie” giá trị thời gian này. Ngoài ra, bạn nên thiết lập thuộc tính videoQuality trên pickerController, vì 4k luôn luôn là tốt hơn so với 320. 🤪

Các delegate là điều cuối cùng làm thay đổi một chút. Sau khi kết thúc chọn công việc bạn có thể nhận .mediaURL, đó là một URL để có được file đa phương tiện (còn được gọi là các captured / selected tập tin video). Nếu một tập tin mới được ghi nhận bạn cũng có thể lưu nó vào thư viện phương tiện truyền thông, đó chỉ là hai dòng mã thêm.

Playing video files using AVPlayer & UIView

Đây là repo demo bạn có thể có một cái nhìn trực quan hơn tại The.Swift.Dev tutorials repository.

External sources

Conclusion

Cám ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết, bài viết này được dịch theo bài viết cùng tên của tác giả Tibor Bödecs.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo