Phiên bản Swift 2.2 của Apple giúp tối ưu hóa code

Ngoc Huynh

Được công bố là mã nguồn mở vào cuối năm cuối, Swift 2.2 đã nhận được nhiều sự đóng góp từ hàng trăm lập trình viên trên thế giới.

Vào hôm thứ Hai, Apple đã chính thức phát hành Swift 2.2, với phiên bản này các lập trình viên có thể lập trình nhanh hơn và đây là bản phát hành chính thức đầu tiên kể từ khi Swift được công bố là mã nguồn mở vào cuối năm ngoái.

Đây được xem là một bản phát hành quan trọng do phiên bản 2.2 giúp tối ưu hóa code. Nó bao gồm các thay đổi chẳng hạn như cho phép hầu hết các keyword (từ khóa) như các argument label; các label này được xem là một phần quan trọng của hàm trong Swift, mô tả các argument và nâng cao tính dễ đọc.

Một tính năng khác đó là tuple comparison operators, mang đến những sự thực thi chung của các toán tử so sánh (comparison operations) trên các tuples lên đến một arity (số các tham số của hàm đó) cụ thể trong thư viện tiêu chuẩn của Swift.

Trong khi đó Swift Language Version Build Configuration, sẽ duy trì code làm việc khắp các phiên bản của Swift, dù cho cú pháp của Swift có thể thay đổi ở các phiên bản này.

Bản phát hành lần này bao gồm 212 sự đóng góp của các lập trình trên thế giới, những thay đổi đến từ những sửa lỗi đơn giản cho đến những cải tiến và những sửa đổi dành cho core language và Swift Standard Library.

Phiên bản 2.2 hiện tại như là một phần phiên bản 7.3 của Apple Xcode IDE. Ngoài OS X và iOS, Swift 2.2 còn hỗ trợ Ubuntu Linux.

Linux port vẫn còn khá mới mẻ và ở bản phát hành này không có Swift Core Libraries – sẽ có ở Swift 3. Tuy vậy port sẽ bao gồm LLDB và REPL.

Tương tự, Swift Package Manager dùng để quản lý các đóng góp của lập trình Swift vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển và không nằm trong phiên bản 2.2.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/