Phiên bản Node.js 5.7 chính thức được phát hành trước các cập nhật OpenSSL

Ngoc Huynh

Vào tuần này, Node.js Foundation sẽ chuẩn bị các cập nhật dành cho OpenSSL, đồng thời đây cũng là những cập nhật dành cho Node.js.

Các cập nhật của OpenSSL sẽ dành cho những lỗi được đánh giá là ở mức độ nghiêm trọng. Theo một bài viết trên blog gần đây, nhóm Node.js crypto sẽ đánh giá tác động của các bản cập nhật và khả năng sẽ có những cập nhật quan trọng đối với Node.js vo.10, vo.12, v4 và v5 ngay sau ngày 1/3/2016.

Các bản cập nhật mới nhất của OpenSSL tuân theo bản phát hành Node.js 5.5.0, để tạo đà cho bản phát hành Node.js 6 sắp tới. Phiên bản 5 chủ yếu chú trọng đến sự phát triển thiết thực. Tuy nhiên, v5 sẽ không được hỗ trợ dài hạn, và hầu hết người dùng sẽ phải đợi đến v6 – sẽ được phát hành vào cuối tháng Tư, dành cho các tính năng mới đang có ở v5.

Bản phát hành 5.7 sẽ chú trọng đến sự tương tác giữa add-on của C++ và JavaScript. Node.js có thể invoke lập trình của JavaScript từ lập trình của C++, và trong phiên bản 5.7, C++ node::MakeCallback() API hiện tại sẽ re-entrant, triệu gọi nó từ bên trong một hàm MakeCallback() không còn gây ra nextTick queue hoặc Promises microtask queue được xử lý không theo trật tự.

Ngoài ra, còn có bản cập nhật dành cho các lỗi kỹ thuật liên quan đến HTTP. Lỗi kỹ thuật này có thể ngăn chặn các khách hàng của HTTP trong việc xử lý các máy chủ HTTP2. Các cải tiến liên quan đến hiệu suất có trong phiên bản 5.7 cũng được chú trọng trong path, querystring, streams và các mô đun process.nextTick.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.itworld.com/