Phân tích nguyên nhân gốc của Applitools xác định chính xác các lỗi CSS và DOM trong các ứng dụng web

Linh Le

Công ty quản lý hình ảnh ứng dụng Applitools đã phát hành Phân tích nguyên nhân gốc (RCA) vào ngày 5/12/2018, một mô-đun dành cho bộ thử nghiệm trực quan của công ty cho phép xác định lỗi chính xác hơn trong ứng dụng web thông qua các kiểm tra tự động và so sánh trực quan.

Tiện ích có khả năng tự động hóa phần lớn công việc tốn thời gian để xác định chính xác các yếu tố nào của Document Object Model (DOM)  hoặc Cascading Style Sheet (CSS) của ứng dụng web được gắn với sự khác biệt trực quan trong ứng dụng, Applitools giải thích.

Công cụ thực hiện tự động các chức năng sau:

  • Xây dựng ứng dụng
  • Đưa ứng dụng về trạng thái có thể kiểm thử
  • Lấy ứng dụng quy tắc cơ sở DOM và CSS cơ bản của ứng dụng và chọn những quy tắc phù hợp nhất với các lỗi trực quan
  • Chụp ảnh màn hình để so sánh

Sau đó, mô-đun RCA gửi thông tin đó đến đám mây AI của Applitools, nơi phân tích về sự khác biệt trực quan và các quy tắc CSS và DOM nào chi phối chúng. Những thứ này sau đó được hiển thị trong chương trình Trình quản lý kiểm tra, nơi người dùng có thể quản lý lỗi hoặc báo cáo lỗi.

Dùng RCA để kiểm thử trực quan sẽ rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết các lỗi ứng dụng trung bình từ vài giờ xuống còn vài phút, theo ông Adam Adami, CTO của Applitools, cho biết trong một thông báo. Bằng cách xác định vị trí chính xác và nguyên nhân gây ra lỗi hình ảnh trong một vài dòng mã thay vì sàng lọc hàng trăm hoặc hàng nghìn dòng mã, sự gia tăng năng suất làm việc của các nhà phát triển và đội ngũ QA tạo ra lợi ích lâu dài cho chủ sở hữu ứng dụng và sản phẩm, các nhà quản lý chuyển đổi số và cuối cùng là doanh thu của doanh nghiệp.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://sdtimes.com