Phân tích chất lượng mã với Laravel PHP Insights

Tram Ho

1.Giới thiệu

PHP Insights là 1 công cụ hoàn hảo để kiểm tra, phân tích chất lượng code của các dự án PHP của bạn, dễ dàng cài đặt và có hỗ trợ cả PHP thuần.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: https://phpinsights.com/

2.Bắt đầu

Php version

  • PHP version: PHP 7.2+

Install

  • composer require nunomaduro/phpinsights --dev
  • publish config-file: php artisan vendor:publish --provider="NunoMaduro\PhpInsights\Application\Adapters\Laravel\InsightsServiceProvider"

Run

  • php artisan insights
  • Theo mặc định, chỉ ba issues đầu tiên được hiển thị, nhưng với tùy chọn -v, tất cả chúng đều được hiển thị php artisan insights -v

Evaluation items

  • Các mục đươc đánh giá: Code, Complexity, Architecture, Style
  • Thang điểm đánh giá: 1 đến 100 điểm, Đỏ: 1-49Màu vàng: 50-79Màu xanh lá cây: 80-100
  • Hãy nỗ lực hết mình và hướng tới mục tiêu xanh ? (daylen)

Demo

Nếu kết quả nó như thế này thì project của bạn rất đỉnh rồi đấy ! (^_^)

3.Kết luận

Với PHP Insights nó có thể cho bạn thấy nhiều vấn đề khác nhau như: các biến không sử dụng, dấu ngoặc, Todo, … nó cũng phát hiện nếu có vấn đề bảo mật với thư viện của bạn, rất dễ cài đặt, vì vậy hãy thử nếu bạn thích ?

Thân ái, chồ tộm biệt, quyết thắng dịch bệnh !

Chia sẻ bài viết ngay