Cách phân phối mã nhanh hơn bằng CI/CD

Linh Le

Video 3 phút dưới đây sẽ giải thích cách sử dụng tích hợp liên tục – CI (Continuous Integration) và phát triển liên tục – CD (Continuous Development) để cho ra lò các ứng dụng nhanh hơn và có chất lượng cao hơn.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://www.infoworld.com