Phần mềm cho phép các lập trình viên xác định và đưa ra các thông số kỹ thuật UI trên UI của Android

Diem Do

0916.sdt-dspec

 

Thiết kế chất liệu trên Android L là một phong cách thiết kế mới mang tính trực quan, hấp dẫn và chuyển động linh hoạt, có thể được áp dụng cho các ứng dụng Android. Với chức năng mới này, các lập trình viên phải bắt đầu nghĩ tới các đường lưới (grid) cơ sở, các đường kẻ chính và các mốc đánh dấu khoảng cách . Kết quả là Lucas Rocha- Kỹ sư UI (giao diện lập trình ứng dụng) hiện tại đang làm việc trên Firefox dành cho Android tại Mozilla, tạo ra một phương pháp dành cho các lập trình viên để xác định và đưa ra các thông số kỹ thuật UI trên UI Android.

 

“Tôi đã tìm thấy cách tôi có thể tạo ra nó dễ dàng hơn để kiểm tra tính chính xác của sự thực thi UI trên Android của tôi so với các thông số kỹ thuật mong đợi”, Rocha đã viết trên blog của anh ấy. ” Nếu bạn có thể dễ dàng cung cấp các giá trị của thông số kỹ thuật nhập vào và đưa ra để so sánh trên giao diện lập trình ứng dụng thì có thật sự tốt không ?”

 

Thông số kỹ thuật của thiết kế có thể được xác định thông qua các tập tin API hay JSON. Thông số kỹ thuật có thể xác định các tính năng chẳng hạn như độ nét, offset, kích thước, màu sắc và nhiều thông tin khác.

 

Theo Rocha cho biết, phương pháp dễ dàng nhất để vẽ thông số kỹ thuật lên trên một trang là để kèm theo nó trong DesignSpecFrameLayout, cho phép người dùng dịch chuyển độ nét của đường lưới cơ sở, thay đổi độ rộng mỗi ô của đường lưới cơ sở, thay đổi màu sắc của đường lưới sơ sở, dịch chuyển độ nét của đường kẻ chính, thay đổi màu cảu đường kẻ chính, bổ sung các đường kẻ chính, dịch chuyển độ nét của mốc đánh dấu khoảng cách, thay đổi màu sắc của mốc đánh dấu màu sắc và bổ sung thêm các mốc đánh dấu khoảng cách.

 

“Tôi hy vọng công cụ này trở thành một công cụ hữu ích cho các nhà thiết kế để kết nối các ý tưởng mong đợi của họ vào các bản thiết kế bằng cách có thể  đọc trên máy tính “, Rocha đã viết trên trang Google+ của anh ấy.

 

Code có sẵn trên trang GitHub, bạn có thể tìm thấy nó ở đó.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : sdtimes.com