( P1 ) – Bắt đầu dự án PHP – Laravel với Docker, siêu nhanh, siêu dễ dàng

Tram Ho

( P1 ) – Bắt đầu dự án PHP – Laravel với Docker, siêu nhanh, siêu dễ dàng

Hoàn cảnh

  • Nhớ lại cái thời mới code PHP, lúc đó mình thường dành cả thanh xuân chỉ để setup môi trường có thể chạy được PHP, nào là tự cài từng thành phần trên mọi trường local, tiến bộ hơn tí thì cài WAMP rồi nhảy qua XAMPP.
  • Sau một thời gian code đã rồi chuyền file lên server mới phát hiện sự khác biết giữa PHP version dưới local khác với môi trường Product. Từ đó mà Bug xuất hiện nhiều vô số kể.
  • Vần đề tưởng đơn giản nhưng lại phát sinh bao việc, System Admin thì đổ thừa do code dỡm, còn mình thì hì hục kiểm tra xem nguyên nhân từ đâu, rồi lại nài nỉ System Admin update server, đỉnh điểm của mâu thuận là mình tự phải server, và hậu quả là giờ mình cũng có khá khá kiến thức về server =)). Người ta nói “Trong cái khó, ló cái khôn” là đúng.

Sự xuất hiện

-Cuối cùng ngày đó cũng đến, Docker được xuất hiện lần đầu tiền vào năm 2013 nhưng mình lại được tiếp xúc với nó vào năm 2017 khá chậm so với thế giới. Nhưng không sao dù gì thì biết đở hơn không =)).

Bắt đầu

  • Cấu trúc yêu câu sẽ được mô tả như hình dưới.
    enter image description here

  • Bắt tay vào tạo một thử mục cho dự án mới, ở đây mình đặt tên là LaravelStarterDocker, bên trong thư mục hay tạo tập tin có tên docker-compose.yaml

docker-compose.yaml

Sau khi copy nội dung chung ta hay để ý dòng thứ số 6

enter image description here

Hãy tạo thư mục ./nginx/conf.d và tạo file default.conf để cấu hình cho phần Nginx
enter image description heredefault.conf

Ở dòng thứ 17
enter image description here
Riêng phần này bởi vì phpfpm được build từ file Dockerfile nên chúng ta sẽ tiền hành tạo file theo đường dẫn “./php/Dockerfile”
enter image description here

Dockerfile

Mô tả:

Hãy tạo file trong thư mục php
upload.ini

enter image description here

Đên đây công tác chuẩn bị nhưng thứ cần thiết đã xong. Hay thực hiện lệnh

Nếu là lần đầu tiên chạy, chúng ta sẽ mất tầm 5 đến 10 phút để nó build mới. Hay tranh thủ thời gian quý giả của bạn lên đọc vài tin tức lá cải 😄enter image description here
Sau khi thực hiện, nếu nội dung xuất hiện thông báo như hình trên, xin chúc mừng vậy là bạn đã có một môi trường có thể chạy được Laravel

Trải nghiệm

Hãy thử truy cập địa chỉ “localhost:8000” và cũng xem kết quả đạt được.

MỘT LỖI XUẤT HIỆN
enter image description here
Không sao! Đừng quá lo lắng, điều đó chứng minh rằng nginx của bạn đã hoạt động tốt =)).

Hay vào thư mục public và tạo ra file php đầu tiên với tên là “index.php” và điền nội dung như hình
enter image description here

Thử f5 lại trình duyệt.
enter image description here
Vậy là chúng ta đã có thể chạy được file PHP đầu tiền
Ở phần tới. Chúng ta sẽ tiến hành setup Laravel và giới thiệu về các service đi kèm.

Source github:
https://github.com/qt91/LaravelStarterDocker

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo