Oracle tiết lộ các tính năng bổ sung trong Java 9

Diem Do

Oracle tiếp tục thêm nhiều tính năng mới dành cho Java 9 như đã lên kế hoạch, tải lên các phát thảo tính năng dành cho trình điều khiển biên dịch bổ sung và ghi JVM thống nhất cũng như lên kế hoạch để loại bỏ sự phối hợp thu thập rác và sửa Project Coin.

Việc bổ sung bộ tính năng Java 9 ban đầu đã phê duyệt dành cho bản phát hành trở lại vào tháng 8 vừa qua, kiến trúc sư trưởng của Java, ông Mark Reinhold đã xác nhận là đã công bố các kế hoạch để thực thi module source code trong Java 9. Trong danh sách email OpenJDK, Reinhold mở rộng các ý tưởng được đặt ra trong dự án Jigsaw để ngừng sử dụng các tập tin JAR bên trong JRE và JDK thay vì sử dụng các module và cơ chế module hình ảnh runtime mới để kích hoạt và kiểm tra các lớp Java “theo cách để tránh sau này có những thay đổi định dạng bên trong “, ông viết.

Dự án OpenJDK 9 cũng được cập nhật bao gồm một số tính năng mới và thay đổi một số đề xuất:

– Unified JVM Logging: Lên kế hoạch để giới thiệu hệ thống logging phổ biến cho tất cả các thành phần của JVM để hoàn thành các tùy chọn dòng lệnh và các tin nhắn văn bản đơn giản, sự luân phiên và cấu hình tập tin, xuất ra các dòng lệnh báo lỗi, cảnh báo, thông tin, gỡ lỗi và phát hiện ra các mức độ của JVM.

– Bộ điều khiển trình biên dịch: Sự cải thiện trình biên dịch JVM bằng cách đóng gói bộ điều khiển thành bộ các tùy chọn có thể áp dụng có thể được thiết lập suốt runtime phụ thuộc vào phương pháp biên dịch. Mục tiêu là để bổ sung bộ điều khiển hạt mịn và bộ điều khiển phương pháp phụ thuộc vào từng trường hợp của JVM mà không làm giảm hiệu suất.

– Loại bỏ sự kết hợp thu thập rác được yêu cầu trong JDK 8: Lên kế hoạch làm giảm giá duy trì cao của sự kết hợp thu thập rác hiện có để bảo trì bằng cách loại bỏ sự kết hợp thu thập rác được yêu cầu cho phép sự đơn giản hóa trong code thu thập rác Hotspot để làm giảm lỗi và tăng tốc độ phát triển.

– Milling Project Coin: Được giới thiệu chính thức trong Java 7, Project Coin đã giới thiệu sự thay đổi nhỏ trong ngôn ngữ. Oracle sẽ sửa đổi bất kỳ vấn đề nào tồn tại để ngăn chặn lỗi trên Java 9 bằng cách cho phép @SafeVarargs bằng phương pháp riêng tức thời, cho phép các biến cuối hiệu quả được sử dụng như các nguồn trong câu lệnh, cho phép các lớp bên trong nếu kiểu đối số của kiểu loại suy có thể biểu thị và hoàn thành xóa bỏ gạch chân từ các tên xác định chính thức.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : sdtimes.com