OneDrive được cải thiện tốt hơn trong Windows 10

Diem Do

Vào đầu tuần này, những người dùng thử nghiệm cho phiên bản Windows 10 trong theo dõi cập nhật nhanh đã nhận được một phiên bản mới của hệ điều hành. Cũng như giới thiệu về một số phím tắt mới và một số thay đổi trực quan đến các ứng dụng Metro, phiên bản mới đã thay đổi cách làm việc của OneDrive rất nhiều.

Chúng tôi đã nghĩ về cách mà OneDrive (vẫn được gọi là SkyDrive) được thực thi trong Windows 8.1 thật sự thông minh. Trong Windows 8.1, các thư mục sao chép lại của OneDrive luôn luôn hiển thị tất cả các tập tin và thư mục thuộc các thư mục đó và  thậm chí chúng cũng hoạt động như vậy đối với các tập tin không có sẵn trong nội bộ. Nếu một tập tin không ở trong cục bộ (hay ở dạng offline để sử dụng thuật ngữ của OneDrive), thay vào đó sẽ được hiển thị. Họ đang nổ lực để mở một nơi giữ chỗ từ Explorer hay một ứng dụng Metro đầu tiên sẽ đồng bộ tập tin trong nội bộ và sau đó mới mở nó ra.

Việc này rất rõ ràng, ít nhất là đối với các thiết bị kết nối Internet. Thay vì quy trình đồng bộ dài dòng để có được mọi thứ thì OneDrive sẽ đồng bộ các tập tin trên cơ sở yêu cầu. Việc đồng bộ có thể được thực hiện với độ chi tiết của mỗi tập tin. Điều này làm cho OneDrive trở thành sự kết nối tuyệt vời đối với các thiết bị có bộ nhớ giới hạn, không giống như các ứng dụng giống như Dropbox nơi mà việc đồng bộ chọn lọc được làm việc trên cơ sở mỗi thư mục, người dùng OneDrive có thể có những tập tin nhỏ bên cạnh các tập tin lớn trong cùng một thư mục, chỉ đồng bộ các tập tin nhỏ và để lại các tập tin lớn trên nền tảng điện toán đám mây.

Trong hệ điều hành Windows 10, tất cả những điều đó sẽ tiến xa hơn nữa. Microsoft cho rằng hệ thống này đang làm xáo trộn. Điều đó không đủ rõ ràng đối với các tập tin có sẵn hay không, để lại các tập tin cho người dùng họ cần khi họ offline. Cũng có những vấn đề có khả năng khá tương thích, một số ứng dụng đã cố gắng để mở ra các phần giữ chỗ trực tiếp đã không còn hữu ích. Trong khi cả hai vấn đề này dường như đủ khả năng giải quyết, ví dụ, tạo ra sự khác biệt trực quan mạnh mẽ hơn giữa các phần giữ chỗ và các tập tin thực sự và sử dụng cơ chế cấp thấp hơn để chuyển đổi phần giữ chỗ thành các tập tin thực sự- trong Windows 10, Microsoft đang đi theo hướng ít sáng tạo và khác nhau.

 


Khi bạn bắt đầu xây dựng phiên bản mới nhất của Windows 10 , bạn sẽ được yêu cầu thiết lập đồng bộ OneDrive.

 

Trong Windows 10, về cơ bản OneDrive sẽ làm việc theo cách của Dropbox. Phần giữ chỗ đang được phát triển, nếu một tập tin hiện tại không được đồng bộ, nó sẽ không hiển thị lên ở tất cả trong nội bộ. Sự đồng bộ chọn lọc cho mỗi thư mục sẽ được sử dụng thay vào đó, vì thế hoặc tất cả các tập tin của một thư mục sẽ có sẵn hoặc không có tập tin nào trong số chúng sẽ xuất hiện.

Bên cạnh đó, cũng có một số ưu điểm. Phương pháp tiếp cận này sẽ không phá vỡ theo cách mà Windows 8.1 client có thể phá vỡ (mặc dù như đã đề cập, đây là vấn đề có thể giải quyết) và OneDrive dành cho các Doanh nghiệp sẽ sử dụng công cụ đồng bộ tương tự như OneDrive thông thường. Điều này nên mang đến sự chắc chắn tốt hơn đối với người dùng Office 365.

Microsoft cũng cho rằng sự thực thi OneDrive trong việc xây dựng hiện tại không phải là việc cuối cùng.

 

Kết quả là sự đồng bộ có chọn lọc khá điển hình trên thư mục.

 

Đặc biệt sự chú ý đang được xây dựng để điều tiết phạm vi không giới hạn của OneDrive, có nghĩa là mọi người có quá nhiều tập tin đến nỗi các phần giữ chỗ chiếm nhiều không gian hơn phần có sẵn trên hệ thống với những công việc nhỏ. Với bộ sưu tập ảnh lớn, thậm chí việc đồng bộ có chọn lọc trên nền tảng các thư mục có thể là một vấn đề mà công ty đang có kế hoạch để giải quyết.

Microsoft cho rằng việc tìm kiếm các tập tin sẽ vẫn hiển thị ra các tập tin dựa trên nền tảng điện toán đám mây mở rộng và điện toán đám mây lưu trữ từ các kết quả tìm kiếm sẽ làm việc.

Trong khi việc này có thể giải quyết các vấn đề ngay lập tức với hệ thống 8.1, tuy nhiên nó giống như một bước lùi. Sự tích hợp OneDrive với Windows 8.1 rất hấp dẫn, đặc biệt là đối với các hệ thống có vấn đề với những công việc nhỏ. Sự quyết định của Microsoft đang làm xáo trộn đến rất nhiều người dùng Windows, và đó là lý do để biết được tại sao. OneDrive trong hệ điều hành Windows 8.1 mang sự thanh lịch và trong thế giới kết nối tốt hơn đang tăng dần, việc xóa bỏ sự phân biệt giữa các tập tin trong “nội bộ” và các tập tin trên “đám mây” đã tạo ra ý nghĩa lớn. Việc đồng bộ có chọn lọc giống như một bước đi lùi.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : arstechnica.com