Notion nhận dữ liệu đăng ký Chích Ngừa từ NodeJS

Tram Ho

Hôm nay chúng ta sẽ học cách gửi dữ liệu đến Notion bằng API

Khởi tạo dữ án

Ở đây tôi sử dụng “Express application generator” để có thể tạo nhanh dự án Nodejs & Express

Steps:

1/ Cài đặt express-generator

2/ Khời tạo dự án với tên InjectionRegistrationNotion

Untitled

Untitled

3/ Khởi chạy server bằng lệnh

Truy cập localhost:3000

Untitled

Màn hình xác nhận dự án đã hoạt động

Tạo Form HTML đăng ký tim ngừa

Để làm giao diện mình sử dụng ejs engnie ví nó giống với HTML thuần nên dễ tiếp cận

Tại file index.jes trong thư mục views

Tại file “public/stylesheets/style.css”

F5 lại trình duyệt để xem kết quả

Untitled

Xử lý Server với Notion API

Bới vị đây là một ví dụ đơn giản. Nên mình sẽ viết tất cả code trong “routers/index.js” để tiện theo dõi

Chung ta cần tạo mới route để nhận submit form

Kiểm tra dữ liệu submit

Trên giao diện

Untitled

Trên terminal sau khi bấm button “Send”

Untitled

Ở đây chúng ta đã thành công gửi dữ liệu từ Form HTML lên trên server Nodejs

Gửi dữ liệu đến Notion bằng API

Đầu tiên chung ta hay cài đặt package “@notionhq/client

Untitled

Đăng ký sử dụng package

Gửi dữ liệu lên Notion thông qua API

Cấu hình file .env chứa thông tin đã đăng ký API Notion

Sau khi thực hiện các bước trên, các bạn có thể kiểm tra kết quả

Truy cập http://localhost:3000/ điền thông tin và nhấn “Send”

Kết quá sẽ được gửi đến Notion như ảnh dưới

Untitled

Kết bài

Thông qua bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn cách cơ bản nhất để tương tác với Notion thông qua API mà nó cung cấp.

Dựa vào kiến thức trên các bạn có thể tìm hiểu thêm và áp dụng cho các mục đích phát triển của mình

Git repository

https://github.com/qt91/InjectionRegistrationNotion ( Đừng quên để lại cho mình 1* )

Chia sẻ bài viết ngay