Node.js thu hút sự chú ý trong phiên bản NetBeans 8.1

Ngoc Huynh

NetBeans bổ sung thêm các tính năng cho nền tảng JavaScript phía máy chủ (server-side), cũng như có các cải tiến dành cho PHP và C++.

NetBean đã là môi trường phát triển tích hợp (IDE) đáng chú ý của Java trong nhiều năm qua và ở phiên bản mới nhất của NetBean, nó đề cao các tính năng của JavaScript và Node.js.

Phiên bản 8.1 của môi trường phát triển tích hợp mã nguồn mở đã chính thức được phát hành vào cuối tuần trước, mang đến vô số khả năng dành cho nền tảng JavaScript server-side nổi tiếng, kể cả Node.js, tăng cường trình biên tập của JavaScipt, sự hỗ trợ mới dùng để vận hành và debug các ứng dụng của Node.js, và giao diện được thiết kế lại.

Đối với địa hạt HTML5/JavaScript, NetBeans 8.1 có sự hỗ trợ mới dành cho framework kiểm thử Mocha JavaScript và Selenium. Đề cao các cải tiến dành cho AngularJS – một framework của JavaScript và thư viện KnockoutJS, và có sự hỗ trợ Shadow DOM thông qua plug-in của Chrome. Các dự án của HTML5/JavaScript được nhận diện qua package.json, bower.json, và composer.json.

Các cải tiến của Java bao gồm tăng cường khả năng code completion, các ordering rule (nguyên tắc sắp xếp thứ tự) tốt hơn ở cửa sổ Option, và thúc đẩy hiệu suất trong các công cụ điều hướng của Java chẳng hạn như Go to Type, Go to File, và Go to Symbol. Đồng thời, các cải tiến của PHP nằm ở hệ thống xây dựng Phing, code coverage, và tích hợp bộ cài đặt cho nền tảng web Symfony.

NetBeans 8.1 có cải tiến dành cho C++ với các hiệu chỉnh (edit), hint, và refactoring mới. Các hệ thống kiểm soát phiên bản Mercurial, Subversion và Git được hỗ trợ ở chế độ từ xa của phát triển C++.

IDE này được tài trợ bởi Oracle, và hiện tại bạn có thể tải NetBeans 8.1 tại website của NetBeans.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.itworld.com/