Node.js giới thiệu phiên bản hỗ trợ doanh nghiệp dài hạn

Ngoc Huynh

Phiên bản 4.2.0 của công cụ mã nguồn mở JavaScript hướng đến nhu cầu ổn định của các doanh nghiệp và hỗ trợ dù cho gia tăng các cập nhật.

Cộng đồng Node.js, nền tảng JavaScript server-side nổi tiếng đã phát hành phiên bản đầu tiên của công nghệ theo một kế hoạch hỗ trợ dài hạn – một lợi ích quan trọng dành cho các triển khai của doanh nghiệp.

Node.js Foundation hiện tại đề cao sự hỗ trợ như là một tính năng quan trọng trong phiên bản 4.2.0 của Node.js. “Như là một bản phát hành LTS (hỗ trợ dài hạn), hỗ trợ cho phiên bản v4.x sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian 30 tháng kể từ ngày hôm nay. Điều này có nghĩa là các cá nhân và các doanh nghiệp đang xây dựng dựa trên Node.js sẽ có nền tảng hỗ trợ và ổn định dựa trên đó để phát triển.”

Trong bài viết mới đây, ông Rod Vagg – nhà cung cấp nền tảng Node đã nhấn mạnh sự quan trọng của hỗ trợ dài hạn dành cho các doanh nghiệp. “Điểm trọng tâm của việc thiết lập kế hoạch LTS dành cho Node là để xây dựng dựa trên chu trình phát hành hiện có bằng việc mang đến những phiên bản mới dựa trên thời hạn có thể đoán trước mà đã định rõ vòng đời hỗ trợ kéo dài,” ông Vagg cho biết. “Mặc dù điều này nghe có vẻ lạ lùng với chu trình phát hành mã nguồn mở trước đây, nhưng đó là yêu cầu cần thiết của các nhóm điều hành và phát triển ứng dụng của doanh nghiệp.”

Các phát hành LTS thậm chí sẽ có quy ước đặt tên (naming convention) riêng. “Để phân biệt các bản phát hành LTS  so với các bản phát hành của Node.js, chúng tôi đã giới thiệu một quy ước đặt tên đơn giản mà chỉ dành cho các bản phát hành LTS. Và Argon là cái tên mà chúng tôi đã chọn cho phiên bản v4.2.0.” Các lập trình viên có thể biết rõ mình đang làm việc với một phiên bản LTS bằng cách kiểm tra thuộc tính process.release.lts có trong Node.

Ngoài ra, phiên bản 4.2 còn có các cải tiến về hiệu suất thông qua ICU (tạm dịch: các thành phần quốc tế Unicode) và sự bổ sung đối số dòng lệnh (command-line argument) cho cú pháp script mà không cần phải thực hiện lập trình. Npm (Node package manager: Trình quản lý gói của nodejs) đã được nâng cấp sang phiên bản 2.14.7 từ 2.14.4.

Vẫn còn một số vấn đề cần được xử lý chẳng hạn như một cặp thay thế (surrogate pair) trong REPL (Read eval print loop) có thể đóng băng một thiết bị cuối, cũng như các vấn đề với unreferenced timer chạy trong beforeExit.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/