Node.js bổ sung thêm sự hỗ trợ ChakraCore của Microsoft

Ngoc Huynh

Theo lẽ thường, Node chỉ chú trọng đến V8 JavaScript engine của Google, nhưng việc bổ sung sự hỗ trợ ChakraCore sẽ cho phép các nhà phát triển hướng đến nhiều nền tảng hơn.

Vào hôm thứ Ba, Microsoft đã đệ trình một yêu cầu kéo (pull request) dành cho Node.js để làm việc với ChakraCore, phần chính của Chakra JavaScript engine mang đến sức mạnh cho trình duyệt mới Microsoft Edge.

“Yêu cầu kéo này cho phép Node.js sử dụng tùy ý ChakraCore JavaScript engine,” ông Guarev Seth – Giám đốc quản lý sản phẩm Chakra của Microsoft cho hay. “Chakra Shim là một lớp (layer) quan trọng của ChakraCore JS Engine, cho phép xây dựng và chạy Node.js cùng với ChakraCore. Sự bổ sung này triển khai các V8 APIs cần thiết nhất để mà mang đến sự thay đổi rõ ràng của JavaScript engine đối với Node.js và các mô đun add-on gốc khác được viết dành cho V8,” ông Seth nói. Node.js đã chú trọng đến V8 JavaScript engine của Google.

Đối với Node.js Foundation, một đại diện đã xác nhận sự chuyển dịch. “Yêu cầu kéo là một thông tin tốt lành dành cho cộng đồng Node.js khi Node.js được xuất hiện ở nhiều nền tảng và cho thấy sự đầu tư liên tục về mặt công nghệ,” ông Mikeal Rogers – đại diện của Node.js Foundation Community phát biểu. “Việc xem Node.js như là first-class citizen ở các nền tảng IoT, Xbox, và desktop dựa trên Windows sẽ mang đến quá trình xây dựng dễ dàng hơn cho các lập trình viên.” Sau cùng, Rogers cho rằng điều này cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh hơn về hiệu suất máy ảo và rốt cuộc sẽ làm cho bộ runtime của Node.js nhanh hơn dành cho người dùng của tất cả các máy ảo.

Microsoft đã trình bày tỉ mỉ kế hoạch mở mã nguồn Chakra vào cuối năm ngoái. Node.js tiếp tục trở thành một công nghệ đa nền tảng mạnh mẽ và rất thành công để xây dựng các ứng dụng mà có thể chạy trên bất kỳ thiết bị nào từ các thiết bị IoT nhỏ cho đến các dịch vụ lớn hoạt động trong đám mây. “Chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp nhiều lập trình viên hướng đến nhiều nền tảng hơn và đây là một chìa khóa quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai.” Hầu hết các mô đun đều làm việc với ChakraCore, mặc dù chỉ có một tập hợp nhỏ hướng đến V8 APIs.

Vào năm ngoái Microsoft đã giới thiệu sự hỗ trợ dành cho Node.js với Chakra để cho phép các lập trình viên hướng tới nền tảng Windows IoT Core. “Cho đến thời điểm này, Node.js với Chakra đã được cập nhật dựa trên repo riêng của chúng tôi, với mục đích hợp nhất sau khi làm ổn định lập trình,” ông Seth nói.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/