Những tính năng mới của phiên bản WordPress 4.6

Ngoc Huynh

Phiên bản beta của WordPress 4.6 – phiên bản quan trọng tiếp theo của WordPress đã được tung ra. Và phiên bản chính thức dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 16/08/2016. Trong khuôn khổ bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn những tính năng nổi bật của WordPress 4.6.

Bạn có thể thử phiên bản beta bằng cách sử dụng WordPress Beta Tester plugin hoặc bạn có thể tải về phiên bản beta (zip) tại đây.

Vì đây là phiên bản beta, nên sẽ không có nhiều tính năng mới được thêm vào cho đến khi phiên bản chính thức của WordPress 4.6 được tung ra.

Một vài tính năng mới của WordPress 4.6:

1. Điếm sáng trong WordPress 4.6 (shiny updates)

Khi người dùng cài đặt một plugin, theme, hoặc update, thường phải tải lại trang. WordPress 4.6 đã loại bỏ vấn đề này, thay vào đó người dùng có thể cập nhật, cài đặt plugin và theme mà cần phải load lại trang, cụ thể bạn có thể xem hình ảnh bên dưới.

2. Thay đổi font trong khu vực Dashboard

WordPress hiện tại sử dụng Open Font Sans trong khu vực admin để cung cấp một cái nhìn nhất quán trên các thiết bị khác nhau và nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, nó lại phải dựa vào một nguồn bên thứ ba bên ngoài, điều này cũng làm tăng thời gian load trong vực admin, ảnh hưởng đến tốc độ.

Với WordPress 4.6, khu vực quản trị sẽ quay về sử dụng các font hệ thống. Có nghĩa là khu vực admin WordPress có thể hơi khác nhau trên các nền tảng khác nhau.

Đây là các font hệ thống sẽ được sử dụng trong admin WordPress trên các nền tảng và môi trường khác nhau.

• apple-system for Safari and Firefox on macOS and iOS
• Helvetica Neue on macOS prior to 10.11
• BlinkMacSystemFont for Google Chrome on macOS
• Segoe UI for Windows
• Roboto for Android and Chrome OS
• Oxygen-Sans for KDE
• Ubuntu for Ubuntu
• Cantarell for GNOME
• sans-serif, the standard fallback

3. Nâng cấp Editor trong WordPress 4.6

WordPress 4.6 đã nâng cấp tính năng autosave. Trước đây khi người dùng tắt revisions thì ảnh hưởng tới việc phục hồi các bài viết với tính năng autosave. WordPress 4.6 sẽ khắc phục vấn đề này và người dùng có thể khôi phục lại bài WordPress từ bản sao lưu từ browser backups và tự động lưu ngay cả khi revisions bị vô hiệu hóa.

Ngoài ra, khi bạn soạn thảo nội dung và nhập link liên kết, nó sẽ kiểm tra link đó có bị lỗi như 404 hay có tồn tại hay không, sau đó nó sẽ tô sáng lên để người dùng có thể biết và sửa.

4. Một số cải tiến về Hood

Đây là 1 số nâng cấp về phần lõi của WordPress dành cho các Lập trình viên WordPress

Tạo Metadata theo chuẩn

WordPress 4.6 cải tiến register_meta() cho việc đăng ký các khóa meta. Chức năng này hoạt động giống như tính năng register_post_type(). Nó cho phép bổ sung và phát triển chủ đề để sử dụng một cách chuẩn hóa để lưu trữ dữ liệu Meta trong posts, users, comment, hay terms object types. (#35658)

New WP_Post_Type Class

WordPress 4.6 sẽ giới thiệu class WP_Post_Type mới. Thay đổi $wp_post_types thành mảng của đối tượng WP_Post_Type. Mục đích để làm việc với post type, rewrite rules, meta boxes, hooks, and taxonomies. (#36217)

New WP_Term_Query Class

Tương tự như WP_Query, WP_User_Query, và WP_Comment_Query classes, WP_Term_Query trong WordPress 4.6 sẽ cung cấp một cấu trúc tốt hơn để tạo ra các truy vấn phức tạp. (#35381)

WP_Site_Query và WP_Network_Query Classes

Đối với hệ thống WordPress multisite, WP_Site_Query và WP_Network_Query mới sẽ cho phép truy vấn các trang web và mạng lưới với lazy loading.(#35791, #32504)

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://devotepress.com/