Những lập trình viên đang sống như thế nào!

 

 Khi tôi giải quyết vấn đề mà không cần phải google.

Sau khi thức trắng đêm để fix bug.

Khi tôi biết dự án mà tôi đang làm bị hủy.

Khi tôi show cho sếp dự án mà tôi vừa fix bug.

Tắt IDE mà quên save.

Code chạy đúng như kỳ vọng.

Cố đưa thêm vài tính năng vào dự án đang chạy tốt.

Code không test mà vẫn chạy ngon.

Khi sản phẩm hoàn thành và được khen ngợi.

Lần đầu dùng CSS lên web.

Demo fail.

Khi tôi về nhà vào cuối tuần trong khi cả team vẫn còn đang ở lại debug.

Đang bực mà tester còn vào đưa thêm bug.

Khi sếp tìm người OT cuối tuần.

Code xong dòng này là mấy chú được về.

Chương trình chạy tốt vào thứ 6 nhưng lại không hoạt động vào thứ 2.

Khi nhận code 1 dự án mà không có spec.

 

Chia sẻ bài viết ngay