Những kênh YouTube hay dành cho lập trình viên & nhà thiết kế (Phần 2)

Ngoc Huynh

7. CodeGeek

CodeGeek là một kênh nói về các sự kiện, hướng dẫn, các khóa học và hội thảo liên quan code và phát triển web. Kênh này bao gồm AngularJs, NodeJS, JavaScript, NodeJS Frameworks, PHP, Python, MongoDb, NoSQL, Couchbase, SQL Server và nhiều hơn nữa.

8. JREAMdesign

REAM thường xuyên cung cấp các khóa học lập trình với nhiều chủ đề mà bạn có thể học, bao gồm cả phát triển front-end (CSS, JavaScript, jQuery, Gulp) và phát triển back-end (PHP OOP)

9. LearnCode.academy

Kênh này chắc chắn sẽ giúp bạn với các nhiệm vụ liên quan đến lập trình của mình. Bạn sẽ học các kiến thức cơ bản về HTML, các nguyên tắc cơ bản của JavaScript, jQuery, CSS, và Modular JavaScript hoặc ES6 Cheatsheet. Ngoài ra còn có hướng dẫn về cách sử dụng nhiều công cụ WebDev Pro.

10. Google Chrome Developer

Google Chrome Developer sẽ giới thiệu về các phương pháp hay nhất liên quan đến phát triển web, HTTP 203, Polycast (về Google Polymer) và nhiều tips hữu ích để bạn có thể sử dụng nhiều ứng dụng hoặc công cụ cơ bản trên web

11. Adam Khoury

Kênh Adam Khoury nhằm giúp bạn nắm vững các công nghệ phát triển web như JavaScript, PHP, SQL, HTML, CSS v.v…

12. CSS Tricks

Kênh CSS Tricks do Chris Coyier tạo ra, anh cũng đồng thời sở hữu trang web CSSTricks nổi tiếng, kênh này bao gồm các chủ đề khác nhau bao gồm CSS, responsive design, SVG và các trang khác. Ngoài ra còn có screencasts về phát triển WordPress.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://codegeekz.com