Những điều khiến lập trình viên muốn đốt cháy cả thế giới

Có những lúc thê giới làm bạn ức chế và vô cùng giận giữ

1. Hợp lớp

2. Nhận diện khuôn mặt

3. Cách đội sale demo sản phẩm

4. Khi được chào đón vào team mới

b5u4r6w-imgur

5. Code

6. Bị bắt phải kiểm tra specs
7. Đọc code không có comment
8. Sinh nhật của chính mình

Giải quyết mọi vấn đề trong Scalable Social Network – Đăng kí ngay!
Giải quyết mọi vấn đề trong Scalable Social Network – Đăng kí ngay!
9. IE

10. Khi bạn thả thính mà nó cố ý không dớp

33umhtm-imgur

11. Code cũ của chính mình

12. Làm việc với sysadmin thuê ngoài
13. Cứ bị nhờ cài win

14. Tester

15. Quảng cáo áo devvui

Xem thêm tại devvui.com

Chia sẻ bài viết ngay