Những điều Dev muốn mọi người nói với mình.

Nếu một ngày mọi người xung quanh nói những câu này với các Dev, các bạn hãy tin rằng mình vẫn còn trong giấc mơ.
201 202 203 204 205 206 207 208

211

Và có lẽ đây là điều nhiều Dev mong đợi, hi vọng nhiều nhất.209

Chia sẻ bài viết ngay