Những điều cơ bản về Laravel cho người mới bắt đầu.

Tram Ho

1. Laravel framework?

 • Nếu là một người tìm hiểu về PHP và muốn bước thêm một bước tìm hiểu về 1 framework thì Laravel hẳn không còn xa lạ gì nữa rồi.
 • Để có thể cài đặt Laravel và sử dụng thì có một vài yêu cầu về PHP:
  • PHP >= 5.5.9.
  • OpenSSL PHP Extension.
  • Mbstring PHP Extension.
  • Tokenizer PHP Extension.

2. Cài đặt Composer.

 • Trong Laravel thì Composer là một trình quản lý rất tốt quan hệ giữa các gói ( thư viện) có liên quan đến nhau.
 • Và tất nhiên thì bạn cần đến nó để cài đặt cái gói thư viện hay là dự án mới hoặc gì gì đó.
 • Để cài đặt Composer trên window thì chỉ cần vào: https://getcomposer.org/download/
 • Sau đó tải về và cài đặt thôi.

3. Cài đặt Laravel và tạo project.

3.1 Cài đặt Laravel.

 • Để cài đặt Laravel thì ta chạy:

3.2 Tạo project.

 • Để tại một project laravel thì hiện nay khá là đơn giản. Bạn chỉ cần mở Document của laravel lên và chạy câu lệnh composer của phiên bản phù hợp là được.
 • VD: Để tạo một project với phiên bản Laravel 9 như hiện tại thì chạy lệnh:

Tất nhiên là bạn phải cd đến thư mục chứa project mà bạn muốn.

Sau khi tạo xong thì bạn cd tới project sau đó chạy lệnh code . là có thể mở dự án của bạn lên trong vscode.

4. Thiết lập project.

4.1 Thiết lập .env

 • Trong trường hợp bạn mở project lên mà không thấy file .env thì bạn cần coppy và thự hiện key:generate.

 • Khi chạy lệnh php artisan key:generate thì một chuỗi random của application nhất định sẽ được thiết lập vào APP_KEY trong .env.
 • Còn về tại sao cần có file .env thì nó dùng để chứa thông tin các môi trường thực thi khác nhau.

4.2. config/app.php

 • Điều tiếp theo chúng la cần làm là config lại một số thông tin trong file config/app.php như thời gianngôn ngữ tại nơi bạn làm việc.
  image.png
 • Bạn chỉ cần sửa lại 2 trường timezonelocale là được.

4.3 Thiết lập database.

 • Hiện tại thì Laravel sử dụng MySQL là hệ quản trị mặc định nên bạn chỉ cần sửa lại DB_DATABASE trong file .env thành tên cơ sở dữ liệu của bạn là được.
  image.png

5. Chạy thôi nào.

 • Để chạy dự án thì bạn mở terminal của vscode lên sau đó chạy lệnh:

 • Sau khi chạy ta sẽ nhận được một đường dẫn local như sau:
  image.png
 • Sau đó bạn chỉ cần ctrl + click vào đường dẫn hoặc mở chorme lên và nhập đường dẫn vào sau đó enter là được.

6. Kết quả.

image.png

 • Đây là kết quả sau khi bạn cài đặt thành công project của mình.
 • Bài sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn các phần tiếp theo của Framework Laravel.
 • Link tham khảo: https://laravel.com/docs/9.x
 • Mong rằng bài viết này sẽ giúp đỡ được các bạn.
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo