Những điều chú ý khi test ứng dụng mobile

Tram Ho

Trước khi bắt đầu test bất kì 1 ứng dụng trên mobile nào chúng ta luôn phải chú ý 1 số điều để việc test các ứng dụng mobile hiệu quả hơn, cụ thể là các điều dưới đây:

  1. Phân tích các ứng dụng tương tự/tương đồng: Cố gắng phân tích 1 vài ứng dụng khác tương tự như ứng dụng của bạn. Ví dụ, nếu bạn phải test bất kì 1 ứng dụng chia sẻ phương tiện nào đó trên Mobile chỉ với việc tìm kiếm cho vài ứng dụng chia sẻ phương tiện khác và quan sát những đặc điểm của ứng dụng đó.

  2. Giữ emulator của bạn ở trạng thái sẵn sàng để test: đôi khi bị mất thời gian để thực hiện bất kì yêu cầu nào đó, ví dụ như yêu cầu tải 1 file phương tiện nào đó, hay load 1 trang trên thiết bị. Trong trường hợp này, để tiết kiệm thời gian, có lẽ bạn sẽ phải cố gắng thử tiến hành test với emulator của bạn, để thời gian được sử dụng tối đa, và giảm thiểu tổng số thời gian cho việc test.

  3. Phân tích thiết bị liên quan tới các vấn đề: Khi được trang bị, phân tích xem đâu là thiết bị có liên quan tới các vấn đề được biết đến. Việc này giúp bạn hiểu được đâu là vấn đề liên quan tới thiết bị và đâu là vấn đề do ứng dụng của bạn sau khi thực hiện test.

  4. Sử dụng emulator nhưng không tin tưởng hoàn toàn vào emulator: Khi thực hiện test, có lẽ bạn cần emulator giúp nhưng hãy note lại rằng toàn bộ việc test sẽ không thể được mô tả trong emulator. Hơn nữa, trong emulator thời gian phản hồi nhanh hơn, vì vậy có thể xảy ra trường hợp là bạn sẽ sót vài vấn đề về mạng yếu trên thiết bị.

  5. Định nghĩa tiêu chí về performance: tiêu chí dành cho bất kì performance ứng dụng mobile nào đó, đây là 1 trong những mối quan tâm quan trọng hàng đầu. Chắc chắn rằng bạn đang có một vài tham số performance để bạn sẽ tiến hành test ứng dụng mobile chống lại nó. Bộ nhớ/ghi nhớ là 1 trong những khó khăn cho performance các thiết bị mobile và hành vi trong ứng dụng của bạn theo các điều kiện này là một thứ thú vị để xem.

Nguồn:
http://forums.testervn.com/archive/index.php/t-3775.html
https://nguyenthioanh49.wordpress.com/2017/09/28/5-dieu-can-nho-khi-bat-dau-tien-hanh-test-ung-dung-mobile/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo