Những chủ tài khoản miễn phí của GitHub hiện có thể tham gia chương trình Developer Program

Ngoc Huynh

GitHub hướng tới mục tiêu thu hút cộng đồng mã nguồn mở bằng cách mở rộng dịch vụ.

GitHub đang mở rộng chương trình Developer Program dành cho các nhà phát triển không có tài khoản trả tiền (paid account).

Dịch vụ chia sẻ code nổi tiếng đang hướng tới mục tiêu thu hút cộng đồng mã nguồn mở thông qua một bước tiến mới. “Điều đó có nghĩa là nếu bạn đang sử dụng tài khoản miễn phí, thì bạn vẫn có thể tham gia chương trình dù cho bạn đang ở giai đoạn phát triển nào,” Jared Jones – Quản lý chương trình GitHub Developer Program cho hay.

Được ra mắt vào năm 2014, GitHub Developer Program đã thu hút một cộng đồng gồm 17.000 lập trình viên chủ yếu phát triển phần mềm bằng cách sử dụng GitHub API. Với việc mở rộng quyền truy cập dành cho các nhà phát triển không có tài khoản trả tiền, sẽ giúp GitHub gia tăng thành viên đáng kể, Joe Wadcan – Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh của GitHub thừa nhận.

Mục đích của chương trình là khuyến khích các nhà phát triển hòa nhập với GitHub và cải thiện workflow của nhà phát triển. Những người tham gia sẽ nhận được một thông báo về những thay đổi của API và được mời tham gia các sự kiện. Chương trình còn mang đến các dịch vụ chẳng hạn như các licenses để xây dựng và kiểm thử ứng dụng dựa vào GitHub Enterprise iteration của nền tảng.

Cùng với việc mở rộng quyền tham gia vào chương trình, GitHub còn giới thiệu các cấp độ tham gia (participation levels), đặc biệt là sẽ hoàn toàn miễn phí dành cho người tham gia thuộc các cấp độ. Cấp độ đầu tiên, dành cho các ứng dụng của thành viên (member applications) và tổ chức có từ 1 đến 499 user, cung cấp các công cụ để tìm hiểu về API của GitHub và tiếp cận vào cộng đồng những người tham gia vào dịch vụ. (Các ứng dụng của thành viên (Member application) đề cập đến các ứng dụng được xây dựng bởi người dùng cá nhân không thuộc trong một tổ chức hoặc nhóm lớn).

Cấp độ 2 dành cho những tổ chức có từ 500 đến 999 user hoặc các ứng dụng của thành viên với cùng số lượng người như trên. Chương trình sẽ mang đến tất cả các lợi ích của cấp độ 1 kèm theo GitHub.com credits và network discounts.

Cấp độ 3 dành cho các tổ chức hoặc các ứng dụng của thành viên có từ 1.000 user trở lên, và sẽ nhận được tất cả các lợi ích của hai cấp độ đầu tiên kèm với member spotlights, kể cả reweets (chia sẻ) hoặc ưa thích sự xếp đặt trên các nền tảng số của GitHub. Ngoài ra, ở cấp độ 3 còn có tư vấn các dịch vụ mở rộng.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com