Những cập nhật mới của Andoid tập trung vào năng suất của nhà phát triển

Linh Le

Tại hội nghị thường niên Google I/O tuần rồi, team Android đã tiết lộ những cập nhật và thay đổi giúp cho các nhà phát triển Android làm việc năng suất hơn.

Tương lai của ngôn ngữ Kotlin

Đầu tiên, cả team thông báo rằng họ sẽ tập trung nhiều hơn vào việc đưa vấn phát triển Android bằng Kotlin lên hàng đầu. Điều này có nghĩa là các API Jetpack và những tính năng mới sẽ xuất hiện trong Kotlin và họ sẽ đầu tư cho việc tạo công cụ, tài liệu, đào tạo và sự kiện cho Kotlin. Hơn nữa, họ còn đề xuất viết các dự án mới bằng Kotlin.

Thư viện mới Jetpack

Team này cũng cho ra mắt 6 thư viện phiên bản alpha của Jetpack và 5 thư viện beta. Jetpack là một API thúc đẩy quá trình phát triển và giúp cho việc viết app Android dễ dàng hơn.

Những thư viện mới nổi bật bao gồm CameraX, Architecture Componetns và Jetpack Compose. CameraX là một thư viện dùng để giúp việc phát triển máy ảnh dễ dàng hơn thông qua việc cung cấp trải nghiệm nhất quán với tất cả các thiết bị, từ đó các nhà phát triển không phải bảo trì cấu hình cho từng thiết bị khác nhau. Architecture Components mới bao gồm một lớp ViewModel có module SavedState, điều này giúp cho các nhà phát triển loại bỏ được code mẫu. Nó cũng thêm các tính năng caroutine vào lớp LiveData và các vòng đời Lifecycles để hỗ trợ các thao tác không đồng bộ thông dụng, những thao tác chỉ diễn ra chỉ một lần. Jetpack Compose là một thư viện đơn giản hóa việc phát triển giao diện người dùng UI bằng cách kết hợp mô hình reactive programming (một phương pháp lập trình tập trung sự thay đổi của các luồng dữ liệu bất đồng bộ) với Kotlin, cả team giải thích thêm.

Phiên bản beta Android Studio 3.5

Team Android cũng cho ra mắt một phiên bản beta của Android Studio 3.5. Theo Google, Android Studio 3.5 có bộ quản lý bộ nhớ IDE tốt hơn, độ trễ gõ phím thấp hơn, có những cải tiến trong công cụ lint, khả năng tối ưu hóa việc sử dụng CPU, cải tiến trình biên tập layout, cải tiến thiết bị mô phỏng và thay đổi trong việc build ứng dụng.

Nó cũng bao gồm một phiên bản Instant Run được viết lại, với tên gọi mới là Apply Changes. Apply Changes giúp các nhà phát triển tăng khả năng nhìn thấy những thay đổi trong code trên thiết bị.

Những cập nhật trong Android App Bundle

Android App Bundle, được giới thiệu vào năm ngoái, đang có một số cập nhật mới để giúp các nhà phát triển giảm kích cỡ của ứng dụng và tăng tốc độ cho ứng dụng. Các module tính năng động trở thành tính năng tĩnh, từ đó cho phép nhà phát triển giảm kích thuớc của ứng dụng bằng cách chọn những phần mà ứng dụng sẽ hiển thị cho người dùng, dựa trên những yếu tố như tính năng hay quốc gia của thiết bị đó.

Nó cũng đang chuyển các cập nhật tích hợp sẵn trong ứng dụng thành dạng tĩnh, điều này cho phép nhà phát triển cập nhật ứng dụng một cách tích cực hơn.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://sdtimes.com