Những bài test JavaScript thật sự ảo ma

Tram Ho

  • Không ai hiểu tôi cả, có phải tôi là javascript?
  • Javascript khó hiểu, Là một web developer thì dù bạn có thích hay không cũng phải làm việc với nó.
  • Mình chia sẽ sáu bài test, là một số trường hợp magic của javascript mà mình đã gặp khi thực chiến.
  • Đề bài chung là cái gì được in ra console?.
  • Giành 15 phút, mở console và thực hành ngay nhé.

Bài 1. parseInt

  • Vì sao d = 5?

Bài 2. Math.max

Bài 3. RegExp

  • Vì sao lúc là true lúc lại là false

Bài 4. Array.map và parseInt

Bài 5. Variable scope

  • Vì sao a = 10 ?

Bài 6. toString() method

  • Vì sao 2.toString() là bị Error

Đáp án và lý giải chi tiết mình sẽ cập nhật vào tuần sau. Các bạn folow mình để có thể nhận thông báo.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo