Ngôn ngữ lập trình Swift của Apple chính thức trở thành mã nguồn mở

Ngoc Huynh

Swift – ngôn ngữ lập trình của Apple dành cho các lập trình viên OS X và iOS, đã chính thức trở thành mã nguồn mở theo giấy phép Apache. Điều này có nghĩa là tất cả mã nguồn mở, bao gồm lập trình dành cho hệ thống quản lý gói (package manager) mới, sẽ có thể chỉnh sửa và biên dịch và các chương trình có thể được tạo ra mà không cần thẩm quyền. Apple cũng đang tiết lộ nhiều kế hoạch khác dành cho Swift trên website swift.org.

Ông Chris Lattner – người đã sáng tạo ra Swift từ năm 2010 và đã được Apple giới thiệu tới đông đảo lập trình vào năm 2014. Lattner lấy cảm hứng từ “Objective –C, Rust, Haskell, Ruby, Python, C#, CLU, và nhiều những ngôn ngữ lập trình khác.” Các lập trình viên có thể sử dụng ngôn ngữ Swift để tạo ra các ứng dụng desktop cũng như các chương trình chạy trên nền tảng iOS. Phiên bản mã nguồn cũng bao gồm Linux binary cũng như công cụ dòng lệnh (command line tool) dùng để vận hành các chương trình dựa vào các tệp tin và thư mục.

Hiện tại các lập trình viên đã có thể sử dụng và có thể được biên dịch trên bất kỳ nền tảng nào. Đây thật sự là một tin tức tuyệt vời đối với các lập trình viên!!!.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://techcrunch.com/