Ngôn ngữ lập trình AI mới xóa bỏ sự phức tạp của TensorFlow

Ngoc Huynh

Ngôn ngữ lập trình Inkling giúp việc xây dựng các ứng dụng AI trở nên dễ dàng hơn.

Ngôn ngữ lập trình Inkling của Bonsai giúp việc xây dựng các ứng dụng AI trở nên dễ dàng hơn, sắp phát hành phiên bản 1.0

Là một phần của Bonsai Platfrom dành cho AI, Inkling là một ngôn ngữ cấp cao độc quyền chuyên biên dịch thư viện mã nguồn mở TensorFlow của Google dành cho trí tuệ nhân tạo. Inkling được thiết kế để biểu trưng cho AI về những khía cạnh mà nhà phát triển muốn thực hiện với hệ thống thay vì tập trung vào các low-level mechanics. Nó tóm tắt từ các thuật toán AI mà cần thiết trong máy học. Ngôn ngữ giống với Python và SQL theo khía cạnh syntactic (cú pháp).

“Hiện tại chúng tôi chú trọng đến việc giúp các doanh nghiệp sản xuất và công ty lớn xây dựng các hệ thống tối ưu hóa và kiểm soát, chẳng hạn như những người máy cao cấp, các hệ thống tối ưu hóa chuỗi cung ứng, hoặc khai thác dầu. Bản phát hành 1.0 của ngôn ngữ và Bonsai Platform sẽ chính thức được ra mắt vào cuối tháng Sáu. Kèm theo các kế hoạch kêu gọi phát triển những triển khai bổ sung của Inkling. Bản thân công ty cũng đang chú trọng đến việc tạo ra các công nghệ máy học mà các lập trình viên và kỹ sư có thể dễ dàng tiếp cận mà không cần phải có nền tảng kiến thức về lĩnh vực này.

Hiện tại Bonsai Platform đang ở giai đoạn đầu của việc phát hành. Các component khác của nó bao gồm: Bonsai Artificial Intelligence Engine; dòng lệnh (command line) và các giao diện web (web interface); và simulators, generators, and các nguồn dữ liệu đào tạo

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com