Ngỡ ngàng với số thuế Facebook, Google, Netflix, TikTok… đã nộp tại Việt Nam

Tram Ho

Bộ Tài chính vừa gửi Quốc hội báo cáo thực hiện Nghị quyết 62 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3. Báo cáo được gửi Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, dự kiến khai mạc ngày 20-10.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, để tạo thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, cơ quan này đã vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài (NCCNN) (Etaxvn.gdt.gov.vn) và triển khai ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile).

Qua đó, từ ngày 21-3-2022 đến nay, đã có 140.615 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, 69.465 giao dịch qua ngân hàng thương mại với tổng số tiền trên 308 tỉ đồng. Có 30 nhà cung cấp nước ngoài lớn như Microsoft, Facebook , Netflix; Samsung; TikTok; eBay… đăng ký, kê khai trên Cổng thông tin điện tử và nộp thuế với tổng số thuế khoảng 22,2 triệu USD.

Ngỡ ngàng với số thuế Facebook, Google, Netflix, TikTok... đã nộp tại Việt Nam - Ảnh 1.

Facebook đã nộp thuế ở Việt Nam với số tiền 2.099 tỉ đồng

Báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ, số thu từ hoạt động thương mại điện tử thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà thầu từ năm 2018 đến nay đạt 5.588 tỉ đồng.

Bộ Tài chính nhấn mạnh số thu này có xu hướng tăng trưởng qua các năm, tốc độ thu bình quân giai đoạn 2018-2021 đạt 130%, đặc biệt tăng cao từ năm 2021, với khoảng 1.591 tỉ đồng, tăng 39% so với năm 2020.

Cụ thể, một số nhà cung cấp nước ngoài được khai thuế, nộp thuế thay với số thu lớn đóng góp vào ngân sách nhà nước, như Facebook là 2.099 tỉ đồng; Google 2.114,6 tỉ đồng; Microsoft 714 tỉ đồng…

Đối với việc thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Bộ Tài chính cho biết lũy kế hết tháng 8-2022 cơ quan thuế đã thu được từ xử lý vi phạm, chống thất thu khoảng 1.082 tỉ đồng.

Bộ Tài chính cũng thừa nhận việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử còn nhiều khó khăn trong quản lý đầy đủ các nguồn thu, đối tượng nộp thuế, trong xác định được căn cứ tính thuế.

Bên cạnh đó, trong nền kinh tế số rất khó phân biệt một số loại thu nhập, đặc biệt là bản quyền, phí dịch vụ và lợi nhuận kinh doanh; khó kiểm soát giao dịch kinh doanh để quản lý đối tượng thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Bộ Tài chính cũng nêu khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền cũng không dễ dàng khi mà hệ thống thanh toán theo hình thức COD (trả tiền mặt khi giao hàng) được áp dụng phổ biến hơn các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Để tăng cường công tác quản lý thuế thời gian tới, Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ hoàn thiện quy định pháp luật về thuế để tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu sàn thương mại điện tử trong việc khai thuế, nộp thuế thay cho người bán hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn có chức năng đặt hàng trực tuyến và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

Bộ Tài chính có kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro đối với thương mại điện tử; áp dụng trí tuệ nhận tạo (AI) để xử lý dữ liệu, đưa ra các cảnh báo đối với trường hợp vượt ngưỡng rủi ro và đề xuất các biện pháp quản lý thuế theo rủi ro đối với hoạt động thương mại điện tử…

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Genk