Nền tảng đám mây Amazon AWS đang dần đánh mất thị phần vào tay Microsoft Azure

Tram Ho

Hôm qua hãng phân tích độc lập Canalys đã công bố báo cáo mới nhất của họ về thị trường điện toán đám mây toàn cầu trong Quý 4 năm 2019 và cả năm 2019. Báo cáo cho thấy một sự thật đáng kinh ngạc, nền tảng AWS của Amazon đang đánh mất thị phần điện toán đám mây vào tay Azure của Microsoft trong năm 2019.

Tính chung cả năm 2019, Amazon AWS đang nắm giữ 32,3% thị phần, giảm so với mức 36% của năm 2018, trong khi Microsoft Azure hiện có 16,9% thị phần, tăng so với mức 14,2% của năm 2018.

Nền tảng đám mây Amazon AWS đang dần đánh mất thị phần vào tay Microsoft Azure - Ảnh 1.

Chênh lệch thị phần giữa Azure và AWS trong năm 2019 cũng giảm xuống chỉ còn 15,4% so với mức 18,5% của năm 2018. Báo cáo của Canalys còn cho thấy, trong năm 2019, Azure mang lại khoản doanh thu 18,1 tỷ USD cho Microsoft, bằng gần một nửa so với mức doanh thu 34,6 tỷ USD của AWS.

Canalys nhấn mạnh trong báo cáo của mình rằng: “Tốc độ tăng trưởng của Microsoft Azure cao hơn trong khi quý này, khi nó cho thấy sự hấp dẫn với các khách hàng doanh nghiệp và được hưởng lợi từ việc mở rộng phạm vi đường dẫn của mình. Microsoft đã bổ sung thêm dịch vụ nhắn tin cho các đối tác của mình để gia tăng tải công việc Windows Server 2008 cho Azure khi việc hỗ trợ chấm dứt.”

Báo cáo của Canalys cũng cho thấy các công ty Alibaba, Amazon, Baidu, Facebook, Google, Microsoft và Tencent đã chi tiêu tổng cộng hơn 60 tỷ USD trong năm 2019 cho cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Tham khảo MSpoweruser


Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Genk