Một Vài điều suy nghĩ về API GateWay

Tram Ho

Trong bất kì một hệ thống sử dụng mô hình microservice nào đều có 1 cánh cổng thần kì =))

Đó là API GATEWAY

Nghe thì có vẻ hơi bị nhiều chức năng và tiện nghi thế nhưng mà cuộc sống đâu có như mong đợi và chẳng có gì tốt đẹp toàn diện. Có một nhược điểm to hơn tất cả là nếu bạn sử dụng duy nhất một API GATEWAY cho hệ thống của bạn thì điều gì sẽ xảy đến nếu cổng API của bạn oẳng =))). Tất nhiên là toàn bộ service đứng sau cánh cổng thần kì này cũng sẽ không được sử dụng và code cả hệ thống để luyện tay =)) Vậy để không còn là duy nhất chúng ta sẽ tạo ra một cụm(cluster) Cổng API có thể mở rộng phía sau bộ cân bằng tải phần cứng(hardware load balancer).

Chúng ta có thể xác định hai loại API Gateway như sau.


  • API Microservices như chúng ta vẫn sử dụng bình thường. API Enterprise chủ yếu sử dụng cho API dành cho bên thứ 3 . Sử dụng bên trong hệ sinh thái của bạn, nơi API Gateway chỉ được hiển thị với các khách hàng nội bộ của bạn. Sử dụng CI / CD với các loại triển khai như Canary, Shadow, Blue-Green, v.v.
Chia sẻ bài viết ngay