Một vài công cụ dò quét lỗ hổng XSS hiệu quả khi săn bug

Tram Ho

Với một thợ săn bug bounty, một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà họ có thể có là khả năng xác định và báo cáo các lỗ hổng trên các trang web và ứng dụng. Một trong những loại lỗ hổng phổ biến nhất chính là Cross-Site Scripting (XSS), có thể được sử dụng để đánh cắp thông tin nhạy cảm hoặc kiểm soát một trang web.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các công cụ quét lỗ hổng XSS thông dụng mà những thợ săn bug bounty có thể sử dụng để xác định và báo cáo các lỗ hổng XSS.

Wapiti

Wapiti là một công cụ quét lỗ hổng ứng dụng web mã nguồn mở có thể được sử dụng để xác định các lỗ hổng XSS. Nó sử dụng kết hợp kiểm tra hộp đen và hộp xám để xác định các lỗ hổng và có thể chạy trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, Linux và MacOS. Dưới đây là một ví dụ về cách bạn có thể sử dụng Wapiti để kiểm tra các lỗ hổng IDOR:

  1. Đầu tiên, tải xuống và cài đặt Wapiti từ trang web chính thức.
  2. Tiếp theo, mở giao diện dòng lệnh Wapiti và chạy lệnh sau:

    wapiti -u <URL mục tiêu> -m idor -v

Trong đó, cờ -u được sử dụng để chỉ định URL mục tiêu mà bạn muốn quét, cờ -m được sử dụng để chỉ định loại tấn công (trong trường hợp này là IDOR) và cờ -v được sử dụng để kích hoạt đầu ra verbose.

Sau đó, Wapiti sẽ bắt đầu quá trình quét và nó sẽ xác định bất kỳ lỗ hổng IDOR tiềm ẩn nào. Sau đó, bạn có thể sử dụng các lỗ hổng đã xác định để thực thi các payload và kiểm tra phản hồi của ứng dụng.

Điều quan trọng cần lưu ý là cũng như với bất kỳ công cụ tự động nào, Wapiti có thể không xác định được tất cả các lỗ hổng và cần phải xác minh kết quả theo cách thủ công và không sử dụng kết quả cho bất kỳ hoạt động độc hại nào.

Liên kết tải xuống: https://sourceforge.net/projects/wapiti/

XSStrike

XSStrike là một công cụ quét XSS dựa trên Python có thể được sử dụng để xác định các lỗ hổng XSS. Nó sử dụng một cách tiếp cận độc đáo để tạo payload dựa trên ngữ cảnh của trường đầu vào, làm cho nó hiệu quả hơn các công cụ quét truyền thống.

Liên kết tải xuống: https://github.com/s0md3v/XSStrike

XSScrapy

XSScrapy là một công cụ quét XSS dựa trên Python có thể được sử dụng để xác định các lỗ hổng XSS trên các trang web. Nó sử dụng khung Scrapy để thu thập dữ liệu các trang web và có thể chạy trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, Linux và MacOS.

Liên kết tải xuống: https://github.com/s0md3v/XSScrapy

XSS-scanner online

XSS-scanner online là một công cụ quét XSS có thể được sử dụng để xác định các lỗ hổng XSS trên các trang web. Nó rất dễ sử dụng và có thể chạy trên mọi thiết bị có kết nối internet.

Liên kết tải xuống: https://xss-scanner.com/

XSSer

XSSer là công cụ quét XSS dựa trên Python có thể được sử dụng để xác định các lỗ hổng XSS. Nó rất dễ sử dụng và có thể chạy trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, Linux và MacOS.

Liên kết tải xuống: https://github.com/epsylon/xsser

BruteXSS

BruteXSS là một công cụ quét XSS dựa trên Python có thể được sử dụng để xác định các lỗ hổng XSS. Nó sử dụng cách tiếp cận mạnh mẽ để xác định các lỗ hổng và có thể chạy trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, Linux và MacOS.

Liên kết tải xuống: https://github.com/nashcheez/brutexss

BruteXSS Terminal

BruteXSS Terminal là một công cụ quét XSS dựa trên thiết bị đầu cuối có thể được sử dụng để xác định các lỗ hổng XSS. Nó sử dụng cách tiếp cận mạnh mẽ để xác định các lỗ hổng và có thể chạy trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, Linux và MacOS.

Liên kết tải xuống: https://github.com/stamparm/BruteXSS

Với một thợ săn bug bounty, điều quan trọng là phải làm quen với các loại công cụ quét lỗ hổng XSS khác nhau hiện có. Bằng cách sử dụng các công cụ này, họ sẽ được trang bị tốt hơn để xác định và báo cáo các lỗ hổng XSS trên các trang web và ứng dụng đang kiểm thử.

Tuy nhiên, hãy nhớ luôn sử dụng những công cụ này một cách có trách nhiệm và tuân thủ các điều khoản dịch vụ của trang web hoặc ứng dụng.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo