Một số thuộc tính của thư viện Faker trong Laravel

Tram Ho

Lập trình viên nói chung và lập trình viên PHP nói riêng, khi tạo ra một cơ sở dữ liệu rất cần có những dữ liệu để chèn vào trong từng cột, từng bảng. Thay vì phải chèn từng dòng vào từng bảng thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu một số thuộc tính thường dùng trong thư viện Faker của Laravel.

1. Faker là gì?

Faker là một thư viện PHP tạo dữ liệu giả cho bạn. Cho dù bạn cần khởi động lại cơ sở dữ liệu của mình, tạo các tài liệu XML đẹp mắt, điền vào sự kiên trì của bạn để kiểm tra căng thẳng hoặc ẩn danh dữ liệu được lấy từ một dịch vụ sản xuất, Faker là dành cho bạn.

Faker được truyền cảm hứng rất nhiều từ Dữ liệu của Perl :: Faker và Faker của ruby.

Faker yêu cầu PHP> = 5.3.3.

2. Cài đặt faker

composer require fzaninotto/faker

3. Cách sử dụng cơ bản

3.1. Autoloading

Faker hỗ trợ cả PSR-0 dưới dạng PSR-4 autoloaders.

Bạn cũng có thể tải Fakers qua PSR-0 autoloaders.

3.2. Tạo dữ liệu giả

Sử dụng FakerFactory::created() để tạo và khởi tạo trình tạo faker, có thể tạo dữ liệu bằng cách truy cập các thuộc tính được đặt tên theo loại dữ liệu bạn muốn.

Ngay cả khi ví dụ này hiển thị quyền truy cập thuộc tính, mỗi lệnh gọi đến $faker->name mang lại kết quả (ngẫu nhiên) khác nhau. Điều này là do Faker sử dụng phép thuật__get () và chuyển tiếp FakerGenerator->$property gọi đến FakerGenerator->format($property).

Mẹo: Để tạo nhanh dữ liệu giả, bạn cũng có thể sử dụng Faker làm công cụ dòng lệnh nhờ faker-cli .

4. Formatters

Mỗi thuộc tính của trình tạo (như tên, địa chỉ và lorem) được gọi là “Formatters”. Dưới đây là một số định dạng mà thường sử dụng nhiều.

4.1. FakerProviderBase

4.2. FakerProviderLorem

4.3. FakerProvideren_USPerson

4.4. FakerProvideren_USAddress

4.5. FakerProvideren_USPhoneNumber

4.6. FakerProvideren_USCompany

4.7. FakerProvideren_USText

4.8. FakerProviderDateTime

4.9. FakerProviderInternet

4.10. FakerProviderColor

4.11. FakerProviderImage

4.12. FakerProviderBarcode

Trên đây là những thuộc tính hay được sử dụng nhiều nhất của thư viện Fakers hy vọng có thể giúp bạn trong những vấn đề liên quan đến việc tạo những dữ liệu giả trong khi code.
Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thuộc tính khác của thư viện tại: https://github.com/fzaninotto/Faker

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo