Một số hàm siêu hay của CSS bạn nên biết

Tram Ho

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về đến các bạn một số hàm siêu hay của CSS.

1. Attr()

attr() là một hàm rất tốt để giúp chúng ta có để tận dụng việc custom data attributes.
chúng ta hãy cùng thực hiện ví dụ theo mẫu code sau :

kết quả sẽ như sau: