Một số câu lệnh để monitor Linux

Tram Ho

Giới thiệu

Xin chào, trong bài viết này mình sẽ nêu ra một số câu lệnh thường được sử dụng để monitor và debug khi làm việc với linux, hy vọng sẽ hữu ích cho bạn

Top – Linux Process Monitoring

Top dùng để monitor perform của Linux. Lệnh này cũng được sử dụng để hiển thị tất cả các quy trình thời gian thực đang chạy và hoạt động trong danh sách có thứ tự và cập nhật nó thường xuyên. Nó hiển thị CPU usage, Memory usage, Swap Memory, Cache Size, Buffer Size, Process PID, User, Commands và nhiều hơn nữa… Lệnh top rất hữu ích để theo dõi hệ thống.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh này tại đây.

VmStat – Virtual Memory Statistics

Lệnh VmStat của Linux được sử dụng để hiển thị số liệu thống kê về virtual memory, kernerl threads, disks, system processes, I/O blocks, interrupts, CPU activity và hơn thế nữa. Theo mặc định, lệnh vmstat không khả dụng trong hệ thống Linux, bạn cần cài đặt một gói có tên sysstat có bao gồm vmstat.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh này tại đây.

Lsof – List Open Files

Lệnh Lsof được sử dụng để hiển thị danh sách tất cả các tệp đang mở và các processes. Các tệp mở bao gồm disk files, network sockets, pipes, devicesprocesses. Với lệnh này, bạn có thể dễ dàng xác định tệp nào đang được sử dụng. Định dạng phổ biến nhất cho lệnh này là.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh này tại đây.

Tcpdump – Network Packet Analyzer

Tcpdump là một trong những câu lệnh cho network packet analyzer hoặc packets sniffer được sử dụng để capture hoặc filter các gói TCP / IP đã nhận hoặc chuyển trên một interface cụ thể qua network. Nó cũng cung cấp một tùy chọn để lưu các gói captured vào một tệp để phân tích sau này.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh này tại đây.

Netstat – Network Statistics

Netstat dùng để theo dõi số liệu thống kê gói tin nhận và truyền đi của network và thống kê chúng. Nó là công cụ rất hữu ích cho mọi quản trị viên hệ thống để theo dõi hiệu suất mạng và khắc phục sự cố liên quan đến mạng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh này tại đây.

Htop – Linux Process Monitoring

Htop dùng để giám sát Linux thời gian thực và tương tác tiên tiến hơn nhiều. Điều này gần giống với lệnh top nhưng nó có một số tính năng phong phú như giao diện thân thiện với người dùng để quản lý quy trình, các phím tắt, chế độ xem dọc và ngang của các quy trình và hơn thế nữa. Htop là một công cụ của bên thứ ba và không có trong hệ thống Linux, bạn cần cài đặt nó bằng công cụ trình quản lý gói YUM.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh này tại đây.

Iotop – Monitor Linux Disk I/O

Iotop cũng tương tự như lệnh topHtop, nhưng nó có tính năng accounting để theo dõi và hiển thị thời gian thực Disk I / O và các processes. Công cụ này rất hữu ích cho việc tìm kiếm processes và đọc / ghi các processes trên disk.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh này tại đây.

Iostat – Input/Output Statistics

IoStat là tool thu thập và hiển thị số liệu thống kê thiết bị lưu trữ đầu vào và đầu ra của hệ thống. Tool này thường được sử dụng để theo dõi các vấn đề về hiệu suất của thiết bị lưu trữ bao gồm devices, local disks, remote disks như NFS.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh này tại đây.

Monit – Linux Process and Services Monitoring

Monit là một mã nguồn mở miễn phí và tiện ích giám sát và quản lý system processes, programs, files, directories, permissions, checksums và filesystems.

Nó giám sát các dịch vụ như Apache, MySQL, Mail, FTP, ProFTP, Nginx, SSH, v.v. Trạng thái hệ thống có thể được xem từ dòng lệnh hoặc sử dụng giao diện web của chính nó.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Tổng kết

Trên đây là một số câu lệnh và tool khi làm việc với linux, nếu thấy hữu ích thì đừng tiếc 1 upvote và share nhé

Happy coding !!!

Nguồn tham khảo: www.tecmint.com

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo