Một số cách nối chuỗi trong JavaScript

Tram Ho

Trong bài viết này, mình sẽ đưa ra một cách nối chuỗi trong Javascript, hy vọng sẽ giúp code của bạn ngắn hơn và dễ đọc hơn.

1. Sử dụng template string

  • Template string là một tính năng trong ES6, cú pháp của tính năng này cho phép chúng ta có thể viết biểu thức ngay bên trong chuỗi. Trong đó, thay vì sử dụng cặp dấu ” “ hay ‘ ‘ bao quanh chuỗi thì sử dụng cặp dấu . Để hiểu rõ hơn, mình có ví dụ sau:

  • Giả sử không sử dụng template string để nếu chuỗi, mình có ví dụ sau:

  • Và kết quả trả về:

  • Nếu sử dụng template string:

  • Kết quả như sau:

  • Như vậy, khi sử dụng template string, chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra chuỗi sẽ được in ra màn hình như thế nào, code sẽ dễ dàng đọc và maintain.

2. Sử dụng join()

  • join() : là một method tạo ra một chuỗi bằng cách nối các phần tử trong một mảng, mặc định các phần tử trong chuỗi sẽ được ngăn cách bằng dấu phẩy, hoặc có thể chỉ định.

3. Sử dụng concat()

  • concat(): Dùng để nối 2 hay nhiều chuỗi với nhau

4. Sử dụng toán tử ‘+’

  • Sử dụng toán tử ‘+’, chúng ta có thể tạo ra một chuỗi mới hoặc thao tác với một chuỗi đã có từ trước.

5. Tài liệu tham khảo

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo