Khỉ vá

Tram Ho

1. Monkey patch là gì

 • Là 1 tính năng của ruby cho phép bạn chỉnh sửa 1 hàm có sẵn hoặc thêm mới 1 hàm vào trong class bất kỳ.

a. Thêm mới method vào class

 • Đoạn code sau sẽ raise lỗi NoMethodError (undefined method shuffle for "aaa":String)
 • Nguyên nhân là class String không có method shuffle
 • Chúng ta có thể sử dụng monkey path để thêm method shuffle vào class String

b. Chỉnh sửa method có sẵn trong class

 • Tương tự chúng ta cũng có thể sử dụng monkey path để chỉnh sửa method có sẵn trong class
 • Ví dụ

2. Cách tổ chức code với monkey patch

 • Monkey patch là 1 công cụ mạnh mẽ nhưng cũng có thể gây ra lỗi và khó khăn khi debug nếu không được sử dụng và tổ chức code tốt.
 • Trong các ví dụ trên mình đã monkey path trực tiếp vào class
 • Đó không phải là 1 cách tốt vì các nguyên nhân sau.

i. Code sẽ bị override

 • Khi 1 method có 2 monkey-path thì bản path thứ 2 sẽ overide bản path thứ 1 và ảnh hưởng đến các đoạn code đã chạy với bản path thứ 1.
 • Ví dụ:

ii. Không handle được mình có đang sử dụng monkey path hay không

 • Khi không muốn sử dụng monky-path, bạn chỉ có cách comment lại đoạn code monkey path
 • Tuy nhiên làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến các đoạn code đang chạy đúng với monkey path

iii. Solution

 • Sử dụng module chứa monkey path và include chỉ khi cần sử dụng monkey path

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo