Microsoft xây dựng các dịch vụ dữ liệu trên Azure

Diem Do

apache-storm

 

Microsoft vừa mở rộng các dịch vụ dữ liệu trên Azure hỗ trợ việc phân tích thời gian thực và các khả năng nghiên cứu, tìm hiểu thông qua các thiết bị hỗ trợ, công ty đã công bố tại Strata và Hadoop World ở thành phố New York vừa qua.

Azure HDInsight có được các tính năng phân tích nâng cao để sử dụng với Apache Hadoop, vì thế nhiều công ty có thể tiếp thu được nhiều kiến thức thông qua những cơ hội mới, theo như một bài đăng trên blog của T.K. Rengarajan,Phó chủ tịch nền tảng dữ liệu tại Microsoft. Apache Storm hiện nay cũng được hỗ trợ trong Azure HDInsight với phiên bản duyệt trước. Storm là một framework tính toán được phân loại mang đến quy trình xử lý dữ liệu thời gian thực đến Hadoop.

Azure Machine Learning cung cấp các phân tích dự đoán trước dựa trên nền tảng điện toán đám mây và kết nối với HDInsight, theo thông tin Microsoft cho biết. Trên website của Microsoft đã viết rằng: “Việc học tập và khai thác dữ liệu lịch sử trên các thiết bị với các hệ thống máy tính để đoán trước xu hướng hay hành vi xảy ra trong tương lai, va chạm nhiều hơn với cuộc sống mỗi ngày. Việc tìm hiểu qua các thiết bị mang đến cho chúng ta tất cả các dịch vụ hiện đại, như các công cụ tìm kiếm, các đánh giá trực tuyến, quảng cáo mục tiêu, các hỗ trợ qua máy ảo, dự báo nhu cầu, phát hiện gian lận và các bộ lọc thư rác”.

ML Studio là một môi trường kéo và thả trong Azure Machine Learning, cho phép người dùng không cần nghiên cứu sâu về kiến thức khoa học dữ liệu để dự đoán trước sử dụng các dấu hiệu và biểu đồ dữ liệu luồng đơn giản, công ty đã trình bày. Azure Machine Learning cũng hỗ trợ ngôn ngữ R, môi trường mã nguồn mở để khai thác và thống kê dữ liệu.

Các tính năng này hiện có trên thị trường Azure đang được thử nghiệm.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : sdtimes.com