Microsoft tiết lộ về Windows Terminal – Ứng dụng dòng lệnh mới cho Windows

Tram Ho

Microsoft vừa tung ra một ứng dụng dòng lệnh mới cho Windows, có tên gọi là Windows Terminal. Windows Terminal được thiết kế như một điểm truy cập chính để vào PowerShell, Cmd và hệ thống Windows con cho Linux (WSL). Microsoft bổ sung nhiều tab hỗ trợ cùng nhiều theme để tùy chỉnh, giúp các nhà phát triển có thể điều chỉnh ứng dụng Terminal.

Windows Terminal sẽ hỗ trợ emoji và kết xuất văn bản dựa trên GPU. Kết xuất văn bản dựa trên nền tảng DirectX, giúp hiển thị các ký tự văn bản, glyphs và các ký hiệu có sẵn trên PC của bạn bao gồm cả chữ tượng hình, biểu tượng cảm xúc, biểu tượng powerline, icon và chữ ghép lập trình. Microsoft đã tiết lộ về Windows Terminal trong hội nghị Build dành cho nhà phát triển của công ty vào ngày 06.05 vừa qua. “Gã khổng lồ” về phần mềm đang lên kế hoạch ra mắt sản phẩm vào giữa tháng 6, đánh dấu nỗ lực mới nhất để cải thiện môi trường phát triển trên Windows 10.

.u80e122064304758926407af3f9b50b55 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u80e122064304758926407af3f9b50b55:active, .u80e122064304758926407af3f9b50b55:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u80e122064304758926407af3f9b50b55 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u80e122064304758926407af3f9b50b55 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u80e122064304758926407af3f9b50b55 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u80e122064304758926407af3f9b50b55:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Giới thiệu các phần mềm quản lý File cho Windows 10 mạnh nhất

.u227ae491ca6db14d2b5c998f6d3b01df { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u227ae491ca6db14d2b5c998f6d3b01df:active, .u227ae491ca6db14d2b5c998f6d3b01df:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u227ae491ca6db14d2b5c998f6d3b01df { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u227ae491ca6db14d2b5c998f6d3b01df .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u227ae491ca6db14d2b5c998f6d3b01df .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u227ae491ca6db14d2b5c998f6d3b01df:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Là nơi có công nghệ tiên tiến nhất hành tinh, vì sao quân đội Mỹ vẫn dùng Windows XP?

Windows Terminal sẽ tùy biến riêng với từng cấu hình. Bạn có thể tạo nhiều profile cho mỗi ứng dụng, trình báo hoặc công cụ mà bạn nhập vào Windows Terminal. Đó có thể là PowerShell, cmd prompt, SSH hoặc Ubuntu. Mỗi profile có thể có theme màu riêng, mức độ mờ mờ background, kiểu font và kích thước. Các nhà phát triển có thể tùy chỉnh nhiều thứ khi làm việc cùng với Windows Terminal.

Gần đây, Microsoft cũng đã thêm nhân Linux vào Windows 10 và OpenSSH vào hệ điều hành, thậm chí đưa Ubuntu lên Windows Store. Trước khi ứng dụng Windows Terminal ra mắt vào tháng tới, Microsoft đã đăng mã nguồn của mình lên GitHub. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể tạo ra một bản sao của Windows Terminal để sử dụng ứng dụng này sớm hơn một chút trước khi nó có sẵn trên Windows Store.

.ube3405aad81df7a628b10c770860b7c7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .ube3405aad81df7a628b10c770860b7c7:active, .ube3405aad81df7a628b10c770860b7c7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ube3405aad81df7a628b10c770860b7c7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ube3405aad81df7a628b10c770860b7c7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ube3405aad81df7a628b10c770860b7c7 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ube3405aad81df7a628b10c770860b7c7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Sau tất cả, Paint vẫn được giữ lại trong Windows 10

.uf53c1be925a3ab1d9459acef4ab2f2bd { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .uf53c1be925a3ab1d9459acef4ab2f2bd:active, .uf53c1be925a3ab1d9459acef4ab2f2bd:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf53c1be925a3ab1d9459acef4ab2f2bd { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf53c1be925a3ab1d9459acef4ab2f2bd .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf53c1be925a3ab1d9459acef4ab2f2bd .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf53c1be925a3ab1d9459acef4ab2f2bd:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Thế giới ra sao nếu không có Microsoft Windows và Bill Gates?

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : The Verge