Microsoft Phớt Lờ Người Dùng Server 2003 Và XP Với Lỗi Cập Nhật Microsoft 0x80248015

Ngoc Huynh

Microsoft vẫn chưa đưa ra một giải pháp cho các khách hàng không thể kết nối Microsoft Update để cài đặt Patch dành cho bản vá Out-of-Band KB 3011780 tuần trước.

Nguyên nhân của vấn đề vẫn là Cloudy, nhưng các triệu chứng khá rõ ràng. Bắt đầu từ ngày 18/11, một số máy sử dụng Server 2003, Windows Home Server 2003, và Windows XP SP3 đột nhiên từ chối kết nối tới Microsoft Update. Điều tốt nhất tôi có thể nói là Microsoft đã không chịu trách nhiệm vấn đề , không dẫn chứng tài liệu khắc phục, và đang không làm gì rõ ràng để sửa lỗi này.

(Hãy ghi nhớ rằng, mặc dù Windows XP không còn được hỗ trợ  nữa, nhưng các cập nhật của phần mềm Security Essentials dành cho XP vẫn còn thông qua Microsoft Update, và tất cả các Patch cũ dành cho XP thì vẫn còn có giá trị – khi Microsoft Update đang hoạt động.)

Technet chính lắp trên chủ thể thông báo lỗi giống như thế này:

Trang web đã gặp phải một vấn đề và không thể hiển thị trang mà bạn đang cố gắng để xem. Các lựa chọn được đưa ra dưới đây có thể giúp bạn giải quyết vấn đề.

Mã lỗi: 0x80248015

Cũng có nhiều cuộc thảo luận dài dòng về trang web của viện SANS và trang web của MSFN.

Một vài người đã báo cáo lại rằng việc thiết lập hệ thống một cách đơn giản làm chậm lại hai tuần và chạy lại các cập nhật Bypass bất kể ác quỷ có thể bị che giấu. Mặc dù đối với hầu hết thì phương pháp đó không hoạt động.

Phạm vi các lựa chọn thay thế từ xóa tập tin C:WINDOWSSoftwareDistribution tới việc chạy  wuauclt.exe /detectnow  để săn đuổi ruột gà. Một vài việc sửa lỗi trên vài máy , còn số khác thì không.

Poster Steve  trên luồng SANS ISC được biết đến như là một chi tiết quan trọng. Trên các máy mà bị đánh bại hoàn toàn, khi bạn xem các tập tin C:WINDOWSSoftwareDistributionAuthCabsmuauth.cab và C:WINDOWSSoftwareDistributionAuthcabsauthcab.cab thì bạn có thể thấy cổng vào nghi ngờ:

<ExpiryDate>2014-11-17T17:27:43.5251853-08:00</ExpiryDate>

Chuyện này xảy ra để đồng nhất, không ít thì nhiều, khi Microsoft Update đã bắt đầu không chạy nữa.

Tôi đã xem hai máy mà vẫn còn đang hoạt động tốt, và tập tin auth.cab có cổng vào này:

<ExpiryDate>2018-06-01T17:27:43.5251853-08:00</ExpiryDate>

Tập tin muauth.cab có 2014 <ExpiryDate>.

Tôi không có ý kiến gì về việc tại sao tập tin authcab.cab trên một số máy có ngày 2014, trong khi một số máy khác thì có 2018 ngày. Nhưng điều này có thể được các máy với dấu hiệu đặc trưng ký hiệu lộ ra có thể vẫn kết nối tới Microsoft Update từ các máy khác mà không cần phải làm gì cả.

Poster b3270791 trên luồng MSFN có một giải pháp mà dường như có hiệu quả, nhung nó liên quan đến việc thay đổi tập tin  muweb.dll đối với các máy đã bị hỏng với một tập tin muweb.dll sớm nhất đã được tải về từ Internet. Trong khi phương pháp đó không thật sự phô bày thực tiễn bảo mật vào loại tốt nhất thế giới, nhưng dường như nó hoạt động.

Có bất kỳ ai tại Microsoft đưa ra một cách làm, với XP đã nghỉ hưu một cách chính thức và Server 2003 thay vì theo dõi nó tới blue farm vào ngày 14/7/2015 không?

Những người quản lý Server 2013 đã và đang ngồi chờ sung rụng khoảng một tuần nay, không thể cài đặt Patch dành cho bản vá Out-of-Band

Người dùng XP cũng bị ảnh hưởng, nhưng ai quan tâm? Việc thực hiện lời cam kết của Microsoft tới chuyển giao các cấp nhật đến khách hàng sử dụng XP. Nếu khách hàng không thể cài đặt thì bạn biết rằng đó là một trong những chi tiết thi hành xấu xa.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/