Microsoft phát hành thư viện OCR cho Windows Runtime.

Diem Do

0919.sdt-ocrlib-windowsrt

 

Bộ phận Windows App công bố bản phát hành thư viện Microsoft OCR dành cho Windows Runtime, cho phép các lập trình viên tích hợp các tính năng nhận dạng văn bản trong các ứng dụng Windows Phone 8/8.1 và Windows 8.1.

 

Phần mềm nhận dạng ký tự quang học (ORC) chuyển đổi hình ảnh chứa văn bản thành định dạng kỹ thuật số có thể đọc được. Công nghệ là sự bao hàm trong kiến trúc ứng dụng Windows Runtime, Windows 8/8.1 của Microsoft, cho phép các lập trình viên Windows có thể sao chép văn bản từ các hình ảnh, thực hiện việc tìm kiếm các văn bản trong hình ảnh và dịch văn bản từ vô số các loại hình ảnh khác nhau.

 

Thư viện ORC được phát hành trong định dạng gói NuGet và nó chạy hoàn toàn trên client bởi sự hỗ trợ của 21 ngôn ngữ và quy trình xử lý hình ảnh từ các nguồn như camera và các tập tin hình ảnh. Đơn giản các lập trình viên chỉ cần mở ra một ứng dụng trên Visual Studio và đẩy gói phần mềm Microsoft OCR NuGet lên.

 

Khi bổ sung thư viện Windows Runtime mới đến một ứng dụng nào đó, việc kiểm soát các lập trình viên cách để tách ra thư viện OCR , giải nghĩa chúng và trả về các văn bản, cấu hình thư viện để ghi nhận các mô hình văn bản chẳng hạn như địa chỉ , số điện thoại và các đường dẫn URL. Microsoft cũng phát hành một mẫu ứng dụng OCR để kiểm tra công nghệ.

 

Để biết thêm thông tin có thể tìm trên blog của Microsoft và trên MSDN.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : sdtimes.com